Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Våren 2017 väntas utredningen om gemensamma principer för vägbelysning vara klar

Våren 2017 väntas utredningen om gemensamma principer för vägbelysning vara klar. Utredningen är ett gemensamt arbete mellan Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting och resulterar i nya nationella riktlinjer och rekommendationer.

Region Gotlands belysning längs de statliga vägarna har i många fall nått slutet av sin livslängd och bör tas ner. Därför har sedan en tid tillbaka pågått diskussioner om att Trafikverket eventuellt ska ta över delar av den belysning som regionen äger längs de statliga vägarna. Fördelningen av ägandet har sin bakgrund i en överenskommelse som slöts under 1990-talet.

Sommaren 2015 startades en gemensam studie av Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om hur belysningsfrågan ska tas om hand på ett enhetligt sätt över hela landet. Det innebär att diskussionerna med region Gotland om att ta över befintlig belysning inte kommer att fullföljas innan resultatet av den gemensamma studien är klar. Som en del av studien gör Statens Väg- och transportinstitut (VTI) en översyn av de regler som finns för vägutformning, den så kallade VGU.

Att VTI bidrar med en genomlysning av nuvarande regelverk ser vi som en kvalitetssäkring, säger projektledare Mathias Wärnhjelm, Trafikverket. När utredningen är klar och det finns  nationella riktlinjer och rekommendationer kan vi fortsätta diskussionerna  med Region Gotland. 

Gatubelysning - Region Gotland (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Översyn av kommunala belysningsanläggningar vid statlig väg