Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stor satsning på väg och järnväg mellan Sundsvall och Trondheim

Tillväxtverket har beslutat att bevilja medel till ett projekt där offentliga aktörer i Västernorrland och Jämtland samlat små och stora investeringar längs Mittbanan och E14. Åtgärderna kommer att korta restider, öka säkerheten och underlätta pendling.

Projektet omsätter totalt 323 miljoner med åtgärder som syftar till att korta restider med tåg och att få till en överflyttning av person- och godstransporter från väg till järnväg. Projektet ska också verka för ökad trafiksäkerhet och bättre samverkan mellan län och kommuner längs sträckan.

Genom detta samverkansprojekt kan investeringarna både effektiviseras och tidigareläggas, något som kommer både medborgare, besöksnäringen och näringslivet till stor nytta i Västernorrland och Jämtlands län. Utan projektet skulle flera av åtgärderna ligga långt fram i tiden, eller inte bli gjorda alls.

– Styrkan i att samverka och möjligheten att växla upp med pengar från strukturfonden gör att vi kan skapa goda förutsättningar att resa och transportera gods i stråket, säger Catherine Kotake, regional direktör vid Trafikverket.

Projektet pågår fram till 2020 flera av projekten inleds redan 2016.

Exempel på investeringar på Mittbanan

  • Ökad säkerhet genom ombyggnationer av plankorsningar mellan Sundsvall och Ånge.
  • Stängsling och nya planskilda korsningar genom Åredalen ökar säkerheten.
  • Ny järnvägsstation i Nälden.
  • Pendlarparkering i anslutning till järnvägsstationen i Undersåker.
  • Pendlar- och cykelparkeringar på Västra station, Sundsvall.
  • Upprustning och olika säkerhetsåtgärder som bomanläggning, stängsling, plankorsning med mera. på Västra station, Sundsvall.

Exempel på investeringar på väg

  • Stigningsfält Rännbergsbacken och i Undersåker, E14 (stigningsfält är ett andra körfält som gör att trafiken kan flyta på när långtradare kör sakta eller blir stillastående vid besvärligt väglag).
  • Ny gång- och cykelväg mellan Vik och Frönäset i Åre, E14.
  • Expresscykelvägar i Östersund (Expresscykelvägar är gena, säkra cykelvägar med hög framkomlighet och standard).

I projektet ingår också ett par utredningar för att bedöma behov och möjliga framtida åtgärder. Bland annat för sträckorna Ånge–Storlien och Stöde–Sundsvall på Mittbanan.

Medfinansiärer och samverkansparter är: Trafikverket, Sundsvalls kommun, Ånge kommun, Bräcke kommun, Östersunds kommun, Krokoms kommun, Åre kommun, Landstinget i Västernorrland, Region Jämtland/Härjedalen. Länsstyrelsen Västernorrland är projektägare.