Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Regiondirektören om nationell plan för transportsystemet

Regeringen har nu tagit beslut om nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Planen ligger i linje med Trafikverkets förslag för ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem.

Fram till 2029 blir satsningen på järnväg i mellersta Sverige stor och leder på sikt till en robustare järnväg med färre störningar. Regeringen har satsat extra på Ostkustbanan och Mittbanan. Ostkustbanan byggs ut med dubbelspår mellan Sundsvall-Dingersjö och mellan Gävle-Kringlan. Mittbanan liksom Dalabanan får åtgärder för att kunna öka kapaciteten och korta restiderna.

Regeringens satsning på längre och tyngre tåg på viktiga godsstråk gör att flera mötesstationer byggs om och blir längre på Norra stambanan, Bergslagsbanan, Godsstråket genom Bergslagen samt på Mittbanan.

Catherine Kotake, regional direktör
Catherine Kotake, regional direktör

 Vi har flera viktiga och spännande järnvägsprojekt framför oss, och som får påverkan på en redan hårt belastad järnväg. Både i Sundsvall och Gävle är dessutom de stora statliga investeringarna starkt kopplade till stadsutveckling och bostadsbyggande. Vi kommer att fortsätta planera och bygga i tät samverkan med kommuner, regioner och näringsliv som de samhällsutvecklare vi är, säger Catherine Kotake, regional direktör.

Effektivare och säkrare transporter

Viktiga åtgärder för att höja bärighet och säkra framkomlighet för näringslivets tunga vägtrafik (BK 4) fortsätter. Och i dialog med näringslivet ska vi identifiera de broar och vägar som behöver åtgärder för att få ut så stor samhällsnytta som möjligt.

Planen innebär också att vi fortsätter utbyggnaden av ett säkrare transportsystem med fler trafiksäkerhetskameror, anpassning av hastighetsgränser och mötesseparering. De stora stråken blir säkrare med fler och längre sträckor mötesfri väg på bland andra E4, E14 och E16. Samtidigt måste vi vänta ytterligare några år på ytterligare mötesfria sträckor när projekten E14 Lockne-Optand (Brunflo), E14 Blåberget-Matfors och väg 56 Hedesunda-Valbo/Gävle skjuts på framtiden.

Behovet av åtgärder kvarstår och vi får nu arbeta vidare för att hantera och värdera bristerna inför arbetet med nästkommande nationell plan, säger Catherine Kotake.

Trafikverket rustar sig för ett omfattande genomförande

Trafikverket har huvudansvaret för att verkställa planen och måste nu tillsammans med entreprenörer och leverantörer rusta sig för att verkställa planen. Trafikverket kommer också att anställa mer personal.

Fakta

Nationella planen för transportsystemet omfattar åtgärder för att underhålla vår statliga infrastruktur, och utveckla våra statliga vägar och järnvägar samt sjöfart och luftfart. Den finansiella ramen för den nu beslutade planen är 622,5 miljarder kronor. Utöver det tillkommer 90 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar.

Dalarna, planerade åtgärder 2018-2029

(årtal)=byggstart

 • Dalabanan, Uppsala–Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet (pågår)
 • Dalabanan, åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid (2021-2023)
 • Dalabanan, spårbyte Avesta Krylbo-Hedemora, Uppsala-Avesta Krylbo
 • Bergslagsbanan, Borlänge-Falun, kapacitets-och hastighetshöjande åtgärder (2024-2029)
 • Godsstråket genom Bergslagen, kapacitetshöjande åtgärder (2024-2029)
 • Godsstråket Storvik–Frövi, ökad kapacitet samt Sandviken–Kungsgården, mötesstation
 • Rämshyttetunneln, ny sträckning (reinvestering, pågår)
 • E16 Dala Järna–Vansbro, mittseparering (pågår)
 • E16 Borlänge-Djurås, mittseparering (2024-2029)
 • Väg 70 Borlänge, Smedjebacksvägen–Gyllehemsvägen, mittseparering (pågår)
 • Väg 70 Borlänge, Trafikplats Smedjebacksvägen (pågår)
 • Väg 50 Genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen (pågår)
 • E45/Väg 70 Genom Mora (2028-2020)
 • E45 Vattnäs–Trunna, mittseparering (2021-2023)

Gävleborg, planerade åtgärder 2018-2029

(årtal)=byggstart

 • Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning (2024-2029)
 • Järnväg, Söderhamn–Kilafors, ökad kapacitet, Stax 25 och lastprofil C (pågår)
 • Järnväg, Kilafors–Holmsveden, kapacitetsåtgärder (pågår)
 • Gävle hamn, järnvägsanslutning (pågår)
 • E4 Kongberget–Gnarp, mittseparering (2021-2023)

Jämtland, planerade åtgärder 2018-2029

(årtal)=byggstart

 • Mittbanan: Ånge-Östersund kapacitet och hastighet, inkl. säkerhetshöjande åtgärder (2024-2029)
 • Ny järnvägsbro, Stora helvetet (reinvestering, pågår)
 • E45 Sveg, Rengsjön-Älvros, ny sträckning/upprustning (2024-2029)

Västernorrland, planerade åtgärder 2018-2029

(årtal)=byggstart

 • Ostkustbanan, Dingersjö, mötesstationer och kapacitetsförstärkning (pågår
 • Ostkustbanan, Sundsvall C–Dingersjö, dubbelspårsutbyggnad (2024-2029)
 • Ådalsbanan, Bergsåker, triangelspår 2018-2020)
 • Ådalsbanan, Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret, Malandstriangeln m.m. (2018-2020
 • Ådalsbanan, Sundsvall resecentrum, statlig medfinansiering (2018-2020)
 • Ådalsbanan, Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m.m. (2024-2029
 • Ådalsbanan, Västeraspby-Långsele, spårbyte (2021-23)
 • Mittbanan Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighet, inkl. säkerhetshöjande åtgärder (2024-2029)
 • E4 Ullånger–Docksta, mittseparering (pågår)
 • E14 Sundsvall-Blåberget, mittseparering (2018-2020)