Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Aktivt farthinder nedfällt när ett bildäck kör över

Aktivt farthinder testas i Hammarstrand

Ett nytt sorts farthinder är på plats i Hammarstrand för att öka trafiksäkerheten och för att testas i vinterförhållanden. Med en lucka i vägbanan som fälls ned och blir ett gupp får bilförarna hjälp att hålla hastigheten.

Ett nytt sätt att dämpa hastigheten i trafiken är ett så kallat aktivt farthinder. Farthindret påverkar enbart de som kör fortare än gällande hastighetsgräns. Fordon som närmar sig farthindret med för hög hastighet kommer att mötas av en nedsänkning i vägbanan. Till skillnad från vanliga upphöjda gupp är det alltså bara den som kör för fort som märker farthindret.

Aktiva farthinder stödjer ett bra beteende i trafiken för att öka trafiksäkerheten och bidrar till att skapa ett jämnt trafikflöde. Om en förare passerar farthindret för fort skapas ett obehag i och med att en lucka i vägbanan sänks cirka fem centimeter. Det blir som en påminnelse om att det går för fort.

Hastigheterna blir lägre

I södra Sverige har farthindret testats sedan ett par år tillbaka med gott resultat. För att testa i vinterförhållanden har det första farthindret i norra Sverige installerats på väg 323 i Hammarstrand i Jämtland. Utvärderingar har visat på lägre medelhastigheter, fler som lämnar företräde för gående vid övergångsställen och lägre bullernivåer. Farthindret går att ställa in så att det aldrig aktiveras för utryckningsfordon.

Effekterna kommer att utvärderas kontinuerligt under femårsperioden. Därefter tas beslut om om ytterligare farthinder ska etableras.

Farthindret aktiveras under morgonen tisdagen den 27 oktober.

Aktiva farthinder infällda på en vägsträcka
Aktiva farthinder infällda i vägen i båda körfälten på väg 323 i Hammarstrand, vid skolan.