Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förändringar på bron till Rossön

Bron på väg 346 till Rossön är i dåligt skick och vi måste därför centrera trafiken på bron. I samband med det tvingas vi ta bort den nuvarande gång- och cykelbanan. Gående och cyklister får istället använda båda sidorna av körbanan när de passerar bron.

Vid ett flertal inspektioner av bron på väg 346, som förbinder Rossön med fastlandet, har vi upptäckt sprickor på bron och dess balkar. Vid den senaste inspektionen visade det sig att skadorna blivit mer omfattande.

Bron är självklart fortsatt säker att använda, men för att förhindra att den tar ytterligare skada måste vi centrera trafiken till mitten av bron. Om skadorna blir värre kan vi nämligen bli tvungna att förbjuda tung trafik över bron.

I samband med att vi centrerar trafiken tvingas vi att ta bort befintlig gång- och cykelbana. Trafikanter som vill passera bron till fots eller med cykel kommer även i fortsättningen att kunna göra det, men kommer istället att få använda båda sidorna av körbanan. Utrymmet avsett för detta blir en meter brett på varje sida.

Vägtrafiken kommer inte att påverkas nämnvärt av förändringen.

Vi kommer att genomföra förändringen på bron under den första halvan av september. Till en början kommer vi att placera ut temporära sidomarkeringsskyltar. Senare i höst kommer vi att ta fram en mer permanent lösning.

Bron på väg 346 är i behov av en rejäl upprustning och ska få högre bärighetsklass. Tyvärr ligger den planerade upprustningen långt fram i tiden. Som det ser ut just nu kommer bron att rustas upp tidigast 2026. I väntan på det utreder vi möjligheten att förstärka bron.