Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 610. Vägen är isig och omgiven av skog på bådas sidorna. Till höger står en busskur i trä.

Gång- och cykelvägen ska byggas längs väg 610.

Ny gång- och cykelväg i Lugnvik

Vi kommer, med start i mitten av mars 2021, att bygga en ny gång- och cykelväg längs med väg 610 i Lugnvik. Den nya gång- och cykelvägen kommer att knyta ihop redan befintliga vägar och syftar till att öka säkerheten för gångtrafikanter och cyklister.

Den nya gång- och cykelvägen kommer att bli omkring 500 meter lång och tre meter bred. Den kommer att ansluta vid den befintliga gång- och cykelvägen som löper mot Ås samt mot kommunens expresscykelväg i söder. Gång- och cykelvägen kommer att vara belyst och byggs på mark som Östersunds kommun äger.

Det ska vi göra

Vår entreprenör kommer att etablera sig på platsen under vecka 13. De kommer då att börja med att avverka delar av skogen längs med sträckan. Därefter kommer de att påbörja arbetet med vägen.

Under arbetet kommer periodvis ett körfält att vara avstängt på väg 610, för att entreprenören ska kunna arbeta säkert. I samband med bygget ska vi också byta två vägtrummor under vägen, vilket gör att vi måste stänga av vägen helt. Detta kommer att ske sommaren 2021 och pågå under max tre dygn. Under avstängningen leder vi om trafiken på Österhemsvägen.

I samband med bygget av den nya gång- och cykelvägen kommer vi även att bygga om bussrondellen vid Österhemsvägen till en busshållplats. Dessutom kommer vi att plantera buskar och träd bakom den nya hållplatsen för att återskapa en naturlig skogsridå.

Byggtrafik

Periodvis kommer det att röra sig en del byggtrafik i form av tunga maskiner i området – framför allt under våren och försommaren. Vissa vibrationer kan också uppstå, speciellt under packningsarbeten runt den nya busshållplatsen.

Vi ber er som bor och rör er i området att visa hänsyn i trafiken och att inte beträda arbetsområdet. Vi ber om översyn med de störningar som kan uppstå i samband med arbetena.