Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Väg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö byggs om

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten kommer väg 26/47 mellan Månsered och Mullsjö att byggas om. Byggstarten är planerad till våren 2017 och hela projektet ska vara klart hösten 2019.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har tidigare gjorts men vägavsnittet mellan Månsered och Mullsjö är fortfarande olycksdrabbat. Vägen kommer efter ombyggnaden att bli mötesseparerad motortrafikled och mellan Bäckebo till Mullsjö kommer vägen att få en helt ny sträckning.

Ombyggnaden innebär förutom att trafiksäkerheten och framkomligheten ökar även att förutsättningar för den regionala utvecklingen främjas.

Planerna är att ombyggnadsarbetena startar under våren 2017 och att projektet ska vara klart hösten 2019. Redan nu har avverkningarbete startat längs sträckan och stubbrytning planeras tidigt i vår.

Fakta

  • Den totala väglängden är nära 17 kilometer.
  • Två trafikplatser och 15 nya broar kommer att byggas.
  • Två befintliga broar kommer att byggas om.
  • Det kommer också att byggas en cirkulationsplats och en rastplats vid Risbrodammen.
  • Det kommer att finnas tre viltpassager längs den nya vägen.
  • Hastigheten kommer att vara 100 km/h.