Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Invigning av ny väg på historisk mark

Inför att Trafikverket skulle bygga ny sträckning av väg 32 mellan Eksjö och Tranås, gjordes arkeologiska undersökningar eftersom vägarbetet berörde flera fornlämningar. Bland annat gjordes ett unikt fynd av en vikingatida storgård.

Vägen är belägen inom områden som är klassade som riksintresse ur kulturmiljösynpunkt och därför gjorde vi arkeologiska utgrävningar. Det visade sig att det från mitten av 600-talet till omkring år 1000 e. Kr. fanns en vikingatida storgård med flera byggnader mitt i dalen. I fredags invigdes vägen.

I en grav hittades en båtnit. Foto: Statens Historiska museer
arkeolog
Att hitta en vikingatida storgård och att få undersöka den är något av en arkeologisk dröm, säger Marita Sjölin, Arkeologerna, Statens Historiska museer. Foto: Kerstin Ericsson

En arkeologisk dröm

– Gårdar från yngre järnålder ligger i regel där byarna legat sedan historisk tid. Det gör att de oftast inte är bevarade och att de sällan undersöks arkeologiskt. Att hitta en vikingatida gård, och då särskilt en storgård, och att få undersöka den är därför något av en arkeologisk dröm. Vi känner till de riktigt stora vikingatida platserna i Sverige, som Birka och Uppåkra, men i Småland är endast en handfull vikingatida gårdar undersökta, säger Marita Sjölin, Arkeologerna, Statens Historiska museer.

Fina fynd hittades, bland andra ett förgyllt bronsbeslag, delar av ringnålar, pärlor och fina små knivar. Nära gården fanns en grav där en ung vuxen individ hade begravts. Med sig i graven hade hen fått med sig en båtnit av järn, utgjord av en 5 cm lång ten med en rombisk bricka i vardera änden.

Barn sjöng och planterade träd

Väg 32 är en viktig regional väg mellan inre Småland och Östergötland och i ett vidare perspektiv som en del av förbindelsen mellan Blekinge, Småland och västra Götaland. Den 4 maj invigdes den nya vägen.

Den 8,7 km långa sträckan mellan Sunneränga och Marbäck är en mötesseparerad 2+1-väg. Två pendlarparkeringar för samåkning har byggts samt busshållplatser för långfärdsbussar, en trafikplats inklusive bro och tre nya broar som ger goda förutsättningar att resa på ett enkelt sätt.

Temat för invigningen var dåtid, nutid och framtid. Barn från Parkskolan, årskurs tre, i Aneby var med och sjöng vårsånger. De planterade också en ek vid pendlarparkeringen, som en symbol för framtiden, men också för att ekar var ett vanligt förekommande träd på vikingatiden.

– Den nya vägsträckan skapar stor skillnad både för närboende och för långväga trafikanter, med ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet, sa Tanja Jevtic, enhetschef Planering Syd när hon invigningstalade tillsammans med Jonas Ekeroth, vd Handelskammaren Jönköpings län, Lars-Erik Fälth, kommunstyrelsens ordförande, Aneby kommun och Rune Backlund regionråd, Region Jönköpings län. Alla var eniga om den nya vägens betydelse för godstransporter och arbetspendling.

Viltslussarna först ut i Sverige

För att värna om djurens rörlighet har vi byggt en utterpassage samt satt upp viltstängsel utmed hela sträckan. Vi har också byggt två viltslussar, de första i Sverige, som ger viltet en möjlighet att ta sig tillbaka till skogen om de råkat komma ut vägen.