Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så underhåller vi broarna i Jönköpings län 2019

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker och bygger vi om broarna kontinuerligt i Jönköpings län.

Planerat underhåll utförs då det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt. De broar som Trafikverket ansvarar för inspekteras var sjätte år och underhållsinsatserna planeras utifrån vilket skick bron är i.

Längst ner på sidan kan du följa länken och läsa vilka broar som är aktuella i Jönköping län.

De mest trafikpåverkande arbetena är dessa:

Bro på E4 vid Röttle i södergående riktning 

Vad: Vi byter kantbalkar, räcken, tätskikt, lager, övergångskonstruktioner samt utför diverse betongreparationer.
När: Arbetet startar den 23 april 2019 och beräknas vara klart under september månad 2019.
Påverkan: Bron stängs av helt i södergående riktning och all trafik leds över till norrgående riktning där trafiken går i en söder- och en norrgående fil. Det innebär ej mötesseparerad trafik på en sträcka av ca 600m. Hastighet är sänkt på en sträcka av ca 2 km.

Bro på väg 30 norr om Hok 

Vad: Vi byter ut nuvarande bro till en rörbro av plåt.
Vär: Arbetet startar den 26 augusti 2019 och beräknas vara klart efter ca 14 dagar.
Påverkan: Bron blir totalavstängd för all trafik. Klicka på kartan för att se hur vi leder om tung trafik via Värnamo och personbilstrafik via rött alternativ 1. Se karta här!

Läs mer om vilka brounderhåll som pågår i Jönköpings län under 2019 här!