Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbete på E4, Röttlebro söder om Gränna i södergående riktning.

Det är viktigt att din resa ska vara säker och att du kommer fram som planerat. Därför renoveras bron över Röttleån på E4 söder om Gränna med start den 23 april och klart under september månad 2019.

Under renoveringen som är ett planerat underhåll får bron bland annat nya kantbalkar, räcken och ny beläggning. Planerat underhåll utförs då det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt och förlänger broarnas förväntade livslängd med minst 30 år. Dessutom ökar trafiksäkerheten för dig som bilist. 

När: Arbetet startar den 23 april 2019 och beräknas vara klart under september månad 2019.

Påverkan: Bron stängs av helt i södergående riktning och all trafik leds över till norrgående riktning där trafiken går i en söder- och en norrgående fil. Det innebär ej mötesseparerad trafik på en sträcka av cirka 600 meter. Hastighet är sänkt på en sträcka av cirka 2 kilometer. Vi leder om trafiken i ett körfält förbi arbetsplatsen för att de som arbetar på vägen ska få en så bra och säker arbetsmiljö som möjligt.

Det kommer att ta längre tid att ta sig fram under tiden som arbetet pågår. Vår rekommendation är att du som trafikant planerar din resa och förlägger den på tidpunkter då risk för köbildning är så liten som möjligt. Vi gör allt vi kan för att underlätta för dig som trafikant att komma förbi på ett smidigt och säkert sätt.

Kör försiktig både för din egen skull men också för dina medtrafikanters skull.