Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Stadsmiljöavtal - en satsning för hållbara städer

Trafikverket har för sjätte gången fördelat stadsmiljöavtal till projekt som förbättrar kollektiv- och cykeltrafiken i städer. Pengarna ska gå till åtgärder som får fler att välja cykeln och att åka kollektivt.

Kommuner och regioner kan ansöka om stödet och förbinder sig vid avtal att utföra motprestationer som är andra åtgärder som gynnar hållbart resande. 

Ansökningarna till årets omgång har kommit från hela landet. En av städerna som beviljats stöd är Jönköping. 

Om stadsmiljöavtal
Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallade stadsmiljöavtal. Syftet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som leder till:

  • en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik
  • hållbara godstransportlösningar.

Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik och insatser för samordning och effektivisering av godstransporter.