Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samverkan för fler artrika vägkanter

För att öka antalet artrika vägkanter inventerar vi varje år alla vägkanter i ett visst område. Då får vi reda på om de vi redan har sköts på bästa möjliga sätt och om vi kan hitta fler artrika vägkanter.

Med jämna mellanrum inventerar vi alla vägkanter i ett visst geografisk område. Detta gäller dock inte motorvägar eller andra vägar med höga hastigheter. Där blir arbetet för farligt på grund av den höga hastigheten. När inventeringen är gjord bedömer vi om skötseln för de artrika vägkanter som vi redan känner till är tillräcklig och om vi kan få till fler artrika vägkanter. Vårt mål är att antalet artrika vägkanter ska bli fler. 

Slåtter 

De artrika vägkanterna som vi känner till slår vi senare under säsongen för att säkerställa blomning och att blommorna har fröat av sig. På vissa ställen kan vi även slå en gång tidigt på säsongen för att säkerställa så att växterna inte kvävs av till exempel gräs. Vissa riktade åtgärder gör vi för att bin och andra insekter ska trivas. Då skrapar vi vägkanterna så att till exempel skalbaggar kan hitta mat och bina kan skapa hålor att bo i.

Samverkan

Samverkan sker med Länsstyrelsen och andra externa aktörer inom ramen för Grön infrastruktur. Ett arbete som pågår i hela landet och gäller både riktade och prioriterade insatser.

Läs mer om slåtter här!

Slåtter och röjning av vägkanter för säkerhet och miljö

Röjning och slåtter