Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Beslut om nya hastighetsgränser på E4 genom Småland

Trafikverket fortsätter arbetet med att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. Nu har beslut tagits om att anpassa hastigheten på E4 genom nästan hela Småland, 27 oktober börjar de nya hastighetsgränserna gälla.

Under 2019 höjde Trafikverket hastighetsgränsen till 100 km/tim på 90 kilometer statlig väg i Sverige, och sänkte hastigheten från 90 till 80 km/tim på 1 110 kilometer statlig väg. Även under 2020 planeras ändringar på vägsträckor i hela Sverige.

Under 2020 har Trafikverket bland annat utrett en anpassning av hastigheten på E4 genom Småland. Förslaget gick ut på remiss i början av maj till berörda kommuner, Region Kronoberg, Region Jönköping, Polisen och till flera andra aktörer. Nu har beslut tagits och de nya hastigheterna börjar gälla tisdag 27 oktober 2020.

Se en karta över de anpassade hastighetsgränserna på E4 genom Småland (pdf-dokument, 477 kB, öppnas i nytt fönster)

Höjd hastighet mellan Strömsnäsbruk och Trafikplats Torsvik

De anpassade hastighetsgränserna gäller en höjning från 110 till 120 km/tim genom nästan hela Småland; mellan Strömsnäsbruk i Markaryds kommun och Trafikplats Torsvik söder om Jönköping.

Pågående åtgärder längs sträckan:

Ett tillfälligt undantag från höjningen till 120 km/tim är sträckan Ljungby-Toftanäs där det just nu pågår ett arbete med att bygga ut till motorvägsstandard. Först när det arbetet är klart kommer även den sträckan kunna höjas till 120 km/tim, det beräknas bli 2022.
Läs mer om arbetet med E4 Ljungby-Toftanäs.

Sänkt hastighet förbi Jönköping

Beslutet innebär också en sänkning på E4 förbi Jönköping. Från 110 till 100 km/tim mellan Trafikplats Torsvik och Trafikplats Råslätt, och även en sänkning från 90 till 80 km/tim mellan Trafikplats Råslätt och Trafikplats Huskvarna södra.

Planerade åtgärder längs sträckan:

Under 2020 och 2021 planerar Trafikverket åtgärder som ska gynna genomfartstrafiken på E4 förbi Jönköping. Mellan Trafikplats Ljungarum och Trafikplats A6 kompletteras vägen med ett så kallat additionskörfält som ska användas för lokala transporter, det arbetet beräknas vara klart 2021.
Läs mer om arbetet med extra körfält på E4 genom Jönköping.

Hastighetsgränserna sätts efter vägens utformning

Trafikverket genomför åtgärder där de ger bäst effekt. Många vägar byggs om för att vara säkrare för högre hastigheter, och det bästa sättet att minska risken för mötesolyckor är att mittseparera vägen med mitträcke. Där vägen är mötesseparerad kan vi normalt höja hastighetsgränsen från 90 till 100 km/tim. Och i vissa fall när vägens säkerhetsstandard tillåter det; höja till 120 km/tim.

Vi utför mittseparering där det är möjligt på det nationella stamvägnätet och har även fått en miljard kronor av regeringen till att under 2019-2022 samfinansiera trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet. På övriga delen av det statliga vägnätet behöver vi anpassa hastighetsgränsen till vägens trafiksäkerhetsstandard.

Bakgrund

Sedan 2014 har Trafikverket arbetat med att anpassa hastigheterna på statliga vägar efter vägens säkerhetsstandard.

Fram till år 2025 kommer cirka 425 mil statlig väg att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Under samma period kommer cirka 120 mil väg få höjd hastighetsgräns eftersom vi bygger och höjer säkerhetsstandarden.

För vägar utan mitträcke kommer hastighetsgränsen att sänkas till 80 km/tim, med undantag för vägar med lite trafik (det vill säga under 2 000 fordon per årsmedeldygn).

Genom att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard, med omskyltning samt om- och nybyggnad under perioden 2014-2025, kan ungefär 16 liv räddas per år (varav sju liv till följd av omskyltning av befintliga vägsträckor och nio liv till följd av om- och nybyggnad).  

Mer information

Läs mer om anpassade hastighetsgränser.