Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Investeringsstöd för snabbladdstationer erbjuds på två platser i Region syd

Trafikverket erbjuder stöd för att fler snabbladdstationer ska byggas. Första utlysningen öppnar 14 september och i södra Sverige är det två orter som omfattas; Nässjö tätort och Böda på Öland.

Snabbladdning är en förutsättning för att fler ska välja laddfordon. Elektrifieringen av transportsektorn är en nyckelåtgärd för ett hållbart samhälle.

Snabbladdning för elfordon behövs där trafikanter pausar, handlar, äter eller besöker en sevärdhet. Avståndet mellan snabbladdarna på de större vägarna bör inte heller vara mer än tio mil för att det ska vara möjligt, och tryggt, att göra längre resor.

Hela investeringskostnaden täcks

När utbyggnaden längs de större vägarna är klar ska det finnas snabbladdning längs de större vägarna minst var tionde mil. Trafikverket har 150 miljoner kronor att bevilja till stöd för uppbyggnad av laddinfrastruktur under tre år, 2020-2022.

– Elektrifiering är en nyckelåtgärd för att nå klimatmålen i transportsektorn och då behövs både elbilar och laddplatser, säger Sven Hunhammar Trafikverkets miljödirektör. De flesta kommer att ladda hemma och vid arbetsplatsen men snabbladdning är en förutsättning för att fler ska våga välja elbil och för tillgängligheten i hela landet.

Fler måste köra på el om vi ska nå klimatmålen

Trafikverket arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser i transportsystemet. Enligt klimatmålen ska utsläppen från inrikes transporter minska med minst 70 procent till år 2030, jämfört med 2010. Senast 2045 ska Sverige nå klimatneutralitet.

Mer information

Läs mer om investeringsstödet för snabbladdstationer.