Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Varning för vilt, varningstavlan är tänd.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förhindrar viltolyckor med värmekameror

Vilda djur kan inte längre smyga osedda längs E22 norr om Kalmar. Trafikverkets nya värmekameror ökar säkerheten för trafikanterna och för djuren.

Sedan 2011 har viltolyckor ökat med nästan 18 procent i hela landet. Trafikverket försöker på olika sätt minska risken för olyckor och öka säkerheten.

Sedan mitten av mars testar vi ett nytt grepp med värmekameror kopplade till elektroniska skyltar. Testet genomförs på E22 norr om Kalmar på en sträcka där ungefär två djur passerar varje dygn. Längs vägen finns skogsområden där rådjur, vildsvin och älg lever.

Vår ambition med kamerorna är att öka säkerheten för trafikanter, resenärer och godstrafik. Genom att använda teknik på ett smart sätt kan vi skapa bättre förutsättningar och förbättra trafiksituationen.

Uppmärksamhet är A och O

Sträckan på E22 norr om Kalmar är skyltad med varning för vilt. Trots det sänker trafikanterna sällan hastigheten. Med Trafikverkets nya värmekameror ska trafikanterna blir mer uppmärksamma på djur som befinner sig i närheten av vägen.

Värmekamerorna finns på båda sidor av vägen och känner av om ett djur eller en människa rör sig inom trettio meter från kamerorna. Värmekamerorna är kopplade till elektroniska skyltar som står längs vägen. Skyltarna blinkar när kamerorna har identifierat något och varnar på så sätt trafikanterna innan eventuella djur befinner sig på vägen.

– Som trafikant måste man vara uppmärksam även när värmekameror finns, säger Malin Davou som är samhällsplanerare på Trafikverket. Alla tekniska system kan ha brister och som förare måste du alltid vara uppmärksam i trafiken.

Miljösmart lösning

Trafikverkets värmekameror är smarta för människor och djur och för naturen som helhet. Kamerorna drivs av egna solpaneler och lokalt vindkraftverk. Under dagtid driver solljus och vind alltså kamerorna och laddar batterierna. De uppladdade batterierna ser till att anläggningen fungerar även på nätterna eller när det är vindstilla. Kommunikationen mellan skyltarna sker trådlöst, så vi behöver inte heller dra något kablage genom skogen.

Förutom att solpaneler och vindkraftverk är positiva ur miljösynpunkt gör detta också det möjligt för oss att bygga på platser där vi saknar ström.