Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

arbete på järnvägsspår

Under tiden som arbetet på Ölandsbrons ovansida pågår, finns ett körfält uppmålat på bron där bussen har företräde och kan köra om de köande bilarna. Foto Kerstin Ericsson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bussresorna över Ölandsbron utvärderade

Under 2018 och 2019 pågår underhållsarbete för att förlänga Ölandsbrons livslängd. För att minska trafikstörningarna ingick Trafikverket och Kalmar länstrafik ett samarbete under våren 2018 som innebar möjlighet att prova på kollektivtrafik över bron.

För att locka nya bussresenärer erbjöd Kalmar länstrafik resenärer gratis prova på-kort i en månad och Trafikverket målade upp busskörfält på bron för att bussarna skulle slippa köa.
Med färre fordon som kör över bron minskar risken för trafikstörningar eftersom det i medeltal passerar 18 600 fordon per dygn över bron. Det tillfälliga körfältet för att underlätta pendling är prioriterat för linjebusstrafiken.

Utvärderingen klar

Kalmar länstrafik utvärderade kampanjen och nu är resultatet klart. Samarbetet ledde till både nya resenärer och färre bilar.
Till exempel uppgav 40 % att de såg en bra möjlighet till att inte ta bilen och 28 % att kampanjen var inspirerande och kul, att de fick lust att prova på att åka mer buss. Många tyckte att det kostnadsfria erbjudandet var intressant. Aktiviteten skapade 11 % helt nya bussresenärer, det vill säga de som tidigare frekvent pendlade med bil.

Säkrare arbetsplats

Johan Wesley är projektledare för broarbetet. Han är mån om broarbetarnas säkerhet och fick idén om att minska trafiken över bron genom ett samarbete med länstrafiken.
Märkte du av någon minskning av biltrafiken?
- Minskad biltrafik är svårt att beskriva eller uppleva. Det är så många fordon som passerar. Däremot så upplevde jag att respekten för bussarna blev bättre och bättre under byggtiden. Folk i allmänhet skapade utrymme på flera platser så bussarna kunde komma fram. Vi fick ett bra flöde med bilar och bussar, säger Johan Wesley.

Broarbetet

Under våren byttes brons kantbalkar samt räcken och nu under hösten förbättrades brons isolering och beläggning. För att kunna utföra arbetet och skapa en säker miljö stängdes ett körfält och hastigheten sänktes.

– Årets arbeten har gått väldigt bra och enligt plan. Entreprenören Svevia har gjort en fantastisk insats och arbetat varje dag sen vi började, det är tack vare dem vi kunde öppna för trafik 14 september en vecka tidigare än planerat, säger Johan Wesley.
Nya underhållsarbeten på Ölandsbron påbörjas i mars 2019 när den tredje etappen i arbetet på högbrodelen ska få samma behandling som tidigare genomförts på bron.
– Fram till den 21 september fortsätter vi jobbet på brons ovansida, men när Skördefesten äger rum i slutet av september, gör vi paus och trafiken kommer att gå som vanligt i dubbla körfält, säger projektledare Johan Wesley.

Kort om resvanorna

Resvanor under prova-på-perioden: 46 % har rest flera gånger i veckan, 14 % reste någon gång per vecka, 17 % reste några enstaka tillfällen under perioden, 5 % reste en gång, då kortet aktiverades och 18 % fick sitt kort men aktiverade det inte.
39 % har åkt kollektivt även efter perioden. Av dessa har 28 % åkt kollektivt regelbundet tidigare och 11 % är nya resenärer. "Nya resenärer" utgörs av dem som innan prova-på-kampanjen aldrig eller mer sällan än en gång per månad reste kollektivt, men som valt att fortsätta att åka kollektivt efter prova-på-periodens slut.