Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Foto: Kerstin Ericsson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bussen smidigaste sättet över Ölandsbron

Fram till 17 juni fortsätter vårens underhållsarbeten på Ölandsbron, och precis som tidigare år har Trafikverket målat upp ett busskörfält för kollektivtrafiken. Något som fungerat väldigt väl tidigare, enligt statistik från Kalmar Länstrafik för 2018.

Vårens underhållsarbeten på Ölandsbron pågår för fullt fram till 17 juni. Under arbetet är endast ett körfält i vardera riktning öppet och hastighetsgränsen sänkt. Men för att underlätta pendling över bron finns det ett körfält som är prioriterat för linjebusstrafiken. Det blir alltså smidigare och snabbare att ta sig över bron med bussen.

100 000 fler resor över Ölandsbron 2018

Enligt statistik från Kalmar Länstrafik reste nästan 100 000 fler resenärer med de tre busslinjer som går över bron (linje 101 Kalmar-Borgholm, linje 105 Kalmar-Mörbylånga och linje 404 Kalmar-Färjestaden) 2018 jämfört med 2017. Det är en ökning av resor på dessa tre busslinjer med 14,5 procent. En av förklaringarna är troligtvis att bussen var det smidigaste sättet att sig över bron under tiden för 2018 års underhållsarbeten.

- Det är väldigt glädjande att körfältet för kollektivtrafik bidrar till en så positiv effekt i antalet bussresenärer. Det blir ett bevis på att bussfilen ger en smidigare resa över bron, vilket i förlängningen underlättar vårt underhållsarbete, säger Johan Wesley, projektledare på Trafikverket.

Linje 404 mellan Kalmar och Färjestaden var den som ökade mest; med 17,1 procent (ökning med cirka 40 000 resor). Totalt var antalet resor cirka 765 000 på dessa tre linjer under 2018.