Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Buss som kör över Ölandsbron.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bättre samordning mellan Trafikverket och Länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen Kalmar län och Trafikverket Region Syd har beslutat om en överenskommelse för bättre samordning kring statliga intressen inom trafik och infrastruktur i länet.

- Överenskommelsen handlar om att det ska bli bättre för kunderna, vilka framförallt är kommunerna. Genom regelbundna möten på olika nivåer kommer vi förhoppningsvis få en samsyn i de olika ärendena och uppträda mer samlat, säger Thomas Carlzon som är landshövding i Kalmar län.

Överenskommelsen berör bland annat tidiga dialoger med kommunerna i länet, Trafikverkets yttranden kring kommunernas detalj- och översiktsplaner samt en samverkan kring länets riksintressen för kommunikationer.