Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dags för samråd om väg 136 mellan Glömminge-Isgärde

Coronapandemin gjorde att vårens samråd för väg 136 mellan Algutsrum och Borgholm sköts upp. Men nu är det dags, och först ut är deletappen mellan Glömminge och Isgärde. Dock blir samrådet i en lite mer digital form än det brukar vara.

Samrådsperioden för deletappen Glömminge-Isgärde är 31 augusti–27 september. Under den perioden kommer samrådsmaterial med underlag och kartor ligga ute på Trafikverkets hemsida. Det är också under den perioden det går att lämna in synpunkter på förslaget.

Läs mer om samrådsförslaget för Glömminge-Isgärde

Mer digitalt samråd än vanligt

Vanligtvis har Trafikverket informationsmöten fysiskt på orten, för att träffa alla de som är intresserade eller berörda och berätta om de åtgärder som planeras. Men för att minska risker för smittspridning av covid-19 vill vi inte anordna informationsmöten där människor samlas. Därför kommer istället en film som presenterar förslaget läggas upp på webben.

Så ser nya förslaget ut för deletapp Glömminge-Isgärde

  • Ett sammanhängande gång- och cykelnät med bättre säkerhet för oskyddade trafikanter, samt gång- och cykelportar i Glömminge.
  • Kollektivtrafikåtgärder med bland annat förbättrade hållplatslägen.
  • Planerna på 2+1-väg med mitträcke och hastighetsgräns 100km/h utgår, och ersätts istället med planer på två körfält i befintlig sträckning, samt 80 km/h hastighetsgräns.

Mer information

Läs mer om hela sträckan Algutsrum-Borgholm