Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 136 Isgärde-Rälla ute på samråd

21 juni-15 augusti är det samrådsperiod för planerna på väg 136 mellan Isgärde och Rälla. Planerna syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten utmed sträckan, bland annat genom korsningsåtgärder och sammanhängande gång- och cykelnät.

Samrådsperioden för deletappen Isgärde-Rälla är 21 juni-15 augusti 2021. Under den perioden kommer samrådsmaterial med underlag och kartor ligga ute på webbplatsen www.trafikverket.se/isgarde-ralla. Det är också under den perioden det går att lämna in synpunkter på förslaget.

Så ser förslaget ut för Isgärde-Rälla:

  • Korsningsåtgärder vid Stora rör. Det innebär en ny korsning med väg 965, Stora Rörsvägen med förbättrad sikt, mitträcke och vänsterpåsvängsfält.
  • Ett sammanhängande gång- och cykelnät med bättre säkerhet för oskyddade trafikanter.
  • Bättre förutsättningar för kollektivtrafik. Till exempel ombyggnad och höjning av busshållplatsen utmed väg 136 vid Stora Rör. Hållplatserna förses också med anslutningar för gång- och cykeltrafik.
  • Från början fanns planer på 2+1-väg med mitträcke och hastighetsgräns 100km/h. De åtgärderna utgår och har ersatts med planer på två körfält i befintlig sträckning, samt 80 km/h hastighetsgräns.

Mer digitalt samråd än vanligt

Vanligtvis har Trafikverket informationsmöten fysiskt på orten, för att träffa alla de som är intresserade eller berörda och berätta om de åtgärder som planeras. Men för att minska risker för smittspridning av covid-19 vill vi inte anordna informationsmöten där många människor samlas. Därför har det istället spelats in en informationsfilm som presenterar förslaget, filmen ligger på Trafikverkets webbplats under samrådstiden (se länk under ”Mer information”).

Mer information

Läs mer om deletappen Isgärde-Rälla.