Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Högtryck för motorvägsbygget förbi Ljungby!

Du som trafikant märker det tydligt i och med sänkt hastighet till 70 km/tim, omkörningsförbud och att vi ibland leder om trafiken. Du ser också cirka 30 maskiner och lastbilar som är igång längs med vägen. Det är verkligen högtryck på bygget nu!

Målet är att kapaciteten ska öka och att trafiken ska bli mindre känslig för störningar. Det gäller främst för den tunga trafiken men också för resenärer, näringsliv, pendlare och turister. Varje dygn passerar i genomsnitt cirka 14 000 fordon, och andelen tung trafik är cirka 30 procent.

Skydd av vårt grundvatten

E4 passerar genom vattenskyddsområdet vid Bergaåsen, en grundvattentillgång, som används som vattentäkt för Växjö och Alvesta kommuner. För att både vi och kommande generationer ska kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten behöver vi skydda våra vattentäkter från föroreningar. Det gör vi genom att bygga täta diken, sätta upp mitträcke av betong och sidoräcke av högkapacitetsklass som klarar en påkörning av tunga fordon. Under byggtiden är det inte tillåtet att köra farligt gods på E4 genom vattentäkten.

Minskad risk för oljeläckage och noll stölder

Under arbetet med vattentäkten har vi speciella uppställningsplatser där alla maskiner och verktyg förvaras efter arbetstid. Maskiner som inte används töms på diesel och tankas på  uppsamlingsplatserna. Där finns även belysning, videoövervakning och larm som går direkt till Securitas larmcentral. Det finns GPS-utrustning på alla stora maskiner och alla verktyg har DNA-märkts. Arbetet har så här långt resulterat i noll stölder på bygget.

– Arbetet löper i stort sett på som planerat och delar av vattenskyddet börjar bli klart. Vi har ett mycket bra samarbete med Växjö och Ljungby kommun men också tillsammans med räddningstjänsten och polisen, säger Anna Karlsson, projektledare.

Stor påverkan under byggtiden

E4 är öppen för trafik under hela byggtiden men med omkörningsförbud och sänkt hastighet, och ibland leder vi om trafiken till andra vägar. Arbetet sker i fem etapper mellan de fyra trafikplatserna, en körriktning åt gången. Det är viktigt med hög säkerhet och en bra arbetsmiljö för alla inblandade, både för trafikanter och för de som arbetar med vägen. Därför sker arbetet i huvudsak bakom betongbarriärer. Bygget påverkar 28 befintliga broar, som kommer att bytas ut, breddas eller anpassas till den nya vägen. Förändringen är störst i trafikplats Lagan där vi bygger en ny bro med gång- och cykelväg över E4. Vi bygger dessutom om flera korsande och anslutande vägar till E4.

Vi bidrar till en bättre miljö för både människor, djur och natur

Vi bygger en ny rastplats i anslutning till trafikplats Lagan, och den blir klar sommaren 2020. Rastplatsen anpassas för alla trafikanter med separata bil- och långtradarparkeringar, busshållplats, parkeringsplats för samåkning och anslutande gång­ och cykelväg.

Bron över Lagan utformas med en bredare strandremsa och en höjd under bron som innebär att klövvilt upp till älgars och hjortdjurs storlek känner sig trygga och kommer att röra sig under bron. Dessutom byggs ett antal torrtrummor, vilket gör det möjligt för mindre djur att passera vägen på ett säkert sätt. Nytt viltstängsel sätt upp på hela sträckan och på delar av sträckan blir det bullerskydd.

Karta

Karta hittar du i en länk nedan.

 

Så här byggs vägen

  • Vägen byggs om till motorväg i befintlig sträckning.
  • Antalet fordon per dygn är 14 000, varav 30 procent är lastbilar. Hela sträckan är 3,2 mil lång.
  • Byggtiden är mellan 2018 och 2022.
  • Vi bygger om 4 trafikplatser.
  • Det blir en ny rastplats med busshållplats och samåkningsparkering vid trafikplats Lagan.
  • Omfattande vattenskyddsåtgärder  byggs vid vattentäkterna Bergaåsen och Ljungby–Lagan.
  • Bullerskydd byggs på delar av sträckan.
  • Det blir nytt viltstängsel och nya viltpassager på sträckan.
  • Vi bygger om flera korsande och anslutande vägar till E4.
  • 28 broar påverkas av arbetet.