Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kulturmiljö i fokus när stenmurar renoveras

Under hösten har Trafikverket renoverat stenmurarna längs med väg 622 utanför Rydaholm. Murarna är en del av det svenska kulturarvet och arbetet är ett tydligt tecken på att myndigheten tar kulturmiljöfrågor på allvar.

Äldre stenmurar är ett välkänt inslag i det småländska landskapet. Under hösten och vintern har stenmurarna på båda sidor av väg 622, sydväst om Rydaholm, renoverats. Det rör sig totalt om en sträcka på cirka 300 meter och hela projektet har tagit ett par månader.

Stenmurarna har renoverats av en firma som är specialister på att återskapa äldre murar. Stenmurar är oftast kallmurade, vilket betyder att bruk eller annat bindemedel inte används. De är gjorda med skalmursteknik, vilket innebär att man bygger ett yttre skal med två jämsides löpande stenrader av noga sammanpassade stenar. Utrymmet mellan stenraderna fylls med småsten och stenkross. Det krävs både kunskap och erfarenhet för att förstå var och hur olika stenar ska läggas.

Det krävs både kunskap och erfarenhet för att förstå var och hur olika stenar ska läggas. 

-  Det blev mycket bättre än vad jag hade vågat hoppas på. Entreprenören har verkligen engagerat sig i det här och resultatet är väldigt fint. Vi har fått mycket beröm från trafikanter som stannar, tackar och tar foton, berättar Anders Bengtsson, projektledare på Trafikverket.

Projektet har också positiva miljöeffekter.

-  Stenmurar har höga naturvärden och flera olika ormbunkar, lavar och mossor växer där. De är viktiga övervintringsplatser för grodor och kräldjur. Ormar och smågnagare trivs också i murarna, förklarar Eva Ditlevsen, miljöspecialist på Trafikverket.

Stenmurar i jordbrukslandskap är biotopskyddade enligt Miljöbalken, vilket bland annat innebär att de inte får rivas utan tillstånd från Länsstyrelsen. Stenmurar i skogslandskap har inte samma skydd. Men nu när Trafikverket har renoverat murarna kommer de att kunna stå i många år och på så sätt ändå vara skyddade.

-  Renoveringen av stenmurarna är ett bra exempel på att Trafikverket tar kultur-, natur- och miljöfrågorna på allvar och att vi jobbar långsiktigt, säger Eva Ditlevsen.

Fakta: Renoveringen av stenmurarna kostade cirka 650 000 kr och finansierades med en speciell pott av pengar som ska användas för att åtgärda miljöbrister i befintlig infrastruktur, så kallade riktade miljöåtgärder. Under planperioden 2018-2029 har Trafikverket 9,6 miljarder till riktade miljöåtgärder inom landskap, vatten, förorenad mark samt buller och vibrationer.