Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbetet igång med infrastrukturen för Växjös nya stadsdel Bäckaslöv

I området Bäckaslöv har Trafikverket inlett arbetet med att bygga en ny passage under järnvägen för bilar, gående och cyklister samt en ny gång- och cykelbro. Arbetet är en del i det nya området Bäckaslöv i Växjö.

Förberedelserna för den nya stadsdelen Bäckaslöv i sydvästra Växjö pågår för fullt. Bäckaslövsesplanaden är 1,5 km lång och sträcker sig från Söderleden i öster till Marketenterivägen i nordväst. Trafikverket ansvarar för byggnationen av den västra delen vilket innebär cirka 400 meter av esplanaden samt en passage under järnvägen för bilar, gående och cyklister. Bäckaslövsesplanaden kommer att ge växjöborna ett alternativ till Storgatan och gör det möjligt att smidigt ta sig från stadens södra delar till stadens västra infart. Trafikverkets entreprenör för arbetet är Skanska.

- En ny stadsdel kräver nya smidiga lösningar för infrastruktur. Tillsammans med Växjö kommun förbättrar vi vägförbindelserna till och från Bäckaslöv och överbryggar den barriär som järnvägsspåren genom städer ofta utgör, säger Matilda Virefjäll, projektledare på Trafikverket.

Påverkar inte trafiken

Just nu pågår förberedande arbeten vid sidan om befintlig väg och järnväg, och påverkar alltså inte trafiken. Personer som rör sig i friluftsområdet vid Bäckaslöv kan komma att märka desto mer. I vissa fall kan man behöva välja en annan slinga än den man är van vid eftersom vissa motionsstigar stängs. Det är viktigt att respektera byggnadsentreprenörens avspärrningar.

Den nya vägen kommer hamna under dagens marknivå och vi kommer behöva spränga för att komma ner på vissa ställen. Vid sprängning kan det uppstå buller och vibrationer tillfälligt.

Tågavstängning under hösten 2020

Under november 2020 kommer tågtrafiken på Kust till kustbanan stängas av under en vecka när järnvägsbron lyfts på plats.