Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Belysning på väg 25 i Växjö släcks för att gynna fladdermössen

På väg 25 igenom området Helgevärma i Växjö har Trafikverket beslutat att från 1 april släcka vägbelysningen på delar av sträckan. Anledningen är att man inte vill hindra fladdermössens rörelse i området.

Nära vattnet i området Helgevärma i Växjö finns en väldigt populär plats för fladdermöss. Väg 25 går rakt igenom området, och vägbelysningen därifrån har visat sig störa fladdermössen och hindrar dem från att korsa vägen. Fladdermöss är en hotad djurgrupp som är ekologiskt väldigt viktig och som är skyddad enligt lag.

Växjö kommun har kartlagt var i kommunen fladdermöss rör sig och söker föda, samt var de vilar och föder sina ungar. Längs väg 25 mellan Trafikplats Öjaby och Trafikplats Helgevärma finns närhet till sjöar och mycket lövskog, vilket gör att mycket fladdermöss samlas i området. Trafikverket i samverkan med Växjö kommun har därför beslutat att släcka vägbelysningen på delar av sträckan, för att inte hindra fladdermössen att ta sig över vägen. Åtgärden gäller från 1 april och pågår fram till sista september 2020, detta eftersom det är under sommarhalvåret fladdermössen är aktiva.

- Fladdermössen är nattdjur som störs av den starka vägbelysningen, och de kan därför inte röra sig fritt i området. Vi väljer därför att släcka belysningen på vissa delar av sträckan för att gynna fladdermössens tillvaro under sommarhalvåret när de är som mest aktiva, säger Eva Ditlevsen, miljöspecialist på Trafikverket.

- Delar av sträckan måste vara belyst ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, till exempel vid av- och påfarter. Men på övriga delar kan vi begränsa belysningen utan att det går ut över trafiksäkerheten, säger Eva Ditlevsen.

Fladdermustätt i Växjö-området

Fladdermössen är ekologiskt väldigt viktiga djur som är vanligast i de södra delarna av landet, med Skåne i topp. Dels eftersom somrarna är lite längre där än i de nordligare delarna av Sverige men även för att det är ett landskap med mycket vatten. Området kring Växjö är också attraktivt för flera fladdermusarter, eftersom det även där finns mycket vatten och dessutom tillgång till fina lövskogsområden.

Fladdermöss är skyddade i hela Europa och får inte fångas, dödas eller flyttas. Inte heller deras boplatser får förstöras. Och särskilt skydd finns för de platser där de dagvilar på sommaren, exempelvis träd eller gamla byggnader. Djuren gör stor nytta för ekosystemet, bland annat genom att äta stora mängder mygg och andra insekter.

Ambition att gynna speciella miljöer

Trafikverkets miljöarbete är i ständig utveckling för att kunna ha så säkra och pålitliga metoder som möjligt, inte minst när det gäller att bedöma hur viktig en plats är för fladdermöss eller andra arter.

- Vi har såklart lagstiftning som kan styra hur vi ska agera i många fall, men Trafikverket har också egna miljömål och ambitioner om att gynna alla de speciella miljöer som finns utmed våra vägar och järnvägar. Genom inventeringar och undersökningar har vi kunnat konstatera att det finns en problematik kring hur belysningen påverkar vissa djurarters rörelsemönster, i synnerhet fladdermössen kan drabbas av det här, säger Eva Ditlevsen.

Trafikverkets anläggningar kan vara väldigt populära för fladdermössen att använda, till exempel är det ofta under broar och i passager under vägar som de håller till. Men så kallade ekodukter för större däggdjur används också av fladdermöss, och det är viktigt att ha små djur i åtanke när djurpassager och andra viltåtgärder planeras.

Mer information

Läs mer hos Länsstyrelsen i Kronoberg om hur belysning påverkar djur