Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Väg 714 vid Bergkvarasjön utanför Växjö stängs av för brounderhåll

Under våren och hösten 2020 kommer Trafikverket rusta upp tre broar på väg 714 vid Bergkvarasjön utanför Växjö. Arbetet inleds måndag 30 mars och under tiden för arbetet kommer vägen vara totalavstängd och trafiken leds om.

De tre broarna som rustas upp ligger längs väg 714 mellan Bergkvara gård och väg 23, sydväst om Växjö.

Arbetet kommer ske i två etapper:

  • Under våren stängs de två broarna närmast väg 23 av för motortrafik. Arbetet börjar måndag 30 mars, och planeras vara klart senast söndag 7 juni.
  • Under hösten stängs bron närmast Bergkvara gård av för motortrafik. Arbetet med den bron börjar måndag 3 augusti, och planeras vara klart senast söndag 13 september.

Trafiken leds om

Under tiden arbete pågår på broarna kommer de vara totalavstängda för motortrafik. Trafiken till och från Bergkvara leds då om via Räppe.

Väg 707 (Växjövägen) påverkas inte av arbetena, daglig pendlingstrafik till Växjö och övrig trafik till och från Gemla/Gransholm kan alltså använda den vägen som vanligt.

Gång- och cykeltrafik kommer gåendes kunna passera broarna under arbetet.

Om arbetet på broarna

Arbetet med de tre broarna innebär att byta kantbalkar, broräcken och tätskikt. Vi kommer även utföra betongreparationer på frontmurar och vingmurar. Underhållsarbetena gör vi för att säkra framkomligheten på broarna och för att förlänga livslängden på broarna.

Läs om fler brounderhåll i Kronobergs län på trafikverket.se/brokronoberg