Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mitträcke ska ge säkrare väg mellan Sjöatorp och Alvesta

Trafikverket planerar för att bygga en säkrare och smidigare väg sträcka på väg 25 mellan Sjöatorp och Alvesta Västra. Byggstarten beräknas bli hösten 2021 men redan nu är förberedande arbeten igång, bland annat med arkeologiska undersökningar.

Den fyra kilometer länga sträckan mellan Sjöatorp och Alvesta ska byggas om till en mötesfri väg med mitträcke. Trafikverket har kommit igång med förberedande arbete inför byggnation, dels har skog avverkats utmed en del av sträckan och dels kommer arkeologer från Kalmar läns museum påbörja den arkeologiska slutundersökningen under vecka 36.

- Sträckan har en hög trafikbelastning med ungefär 10 000 fordon som passerar i snitt varje dygn. Därför tycker vi det finns ett stort behov av att ytterligare öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna, säger Friderike Liljengren, projektledare på Trafikverket.

Som ett led i att öka säkerheten är planen också att stänga vissa osäkra väganslutningar längs sträckan och bygga två nya trafikplatser; trafikplats Alvesta Väst och trafikplats Hjortsberga. Viltstängsel kommer dessutom bytas ut mot faunastängsel. Faunastängsel innebär stängsel med mer finmaskigt nät längst ner och en bit ner i jorden, för att hindra djur från att gräva sig under stängslet.

Arkeologiska undersökningar i området

Under vecka 36 kommer arkeologer från Kalmar läns museum börja slutundersökningar och dokumentering av fornlämningar i området. Det är en del av det förberedande arbetet inför byggstart, och det innebär att delar av de fornlämningar som påverkas av byggarbetet kommer tas bort och bevaras på annan plats.

Det kommer även finnas möjlighet att komma på visning i det arkeologiska undersökningsområdet under vecka 37 eller vecka 38. Föranmälan krävs och görs via www.kalmarlansmuseum.se/arkeologi.

Byggstart hösten 2021

I början av nästa år kommer Trafikverket upphandla en entreprenör för byggarbetet. Byggstarten blir hösten 2021 och beräknas pågå i ungefär två år.

- Under byggtiden kommer trafiken på vägen påverkas, särskilt eftersom det inte finns omledningsvägar vilket innebär att byggandet kommer ske med trafiken på vägen. Vi vill vara tydliga med detta i ett tidigt skede för att närboende och trafikanter ska känna till det och vara förberedda, säger Friderike Liljengren.

Mer information

Läs mer om väg 25 mellan Sjöatorp-Alvesta