Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ännu en del av väg 25 ska bli mötesfri – nya etapper ute på samråd

Medan arbetet börjat på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad planerar nu Trafikverket för att förbättra säkerheten västerut från Ljungby. Det är sträckan Glamshult-Vrå-Boasjön som står på tur att bli mötesfri, och fram till 18 mars är projektet ute på samråd.

Liknande planer finns för sträckan Glamshult-Vrå-Boasjön som redan är beslutade och påbörjade på sträckan Boasjön-Annerstad; vägen planeras bli en så kallad gles 2+1-väg med mitträcke och säkra omkörningssträckor.

- Vi vill ta fler steg framåt i att höja trafiksäkerheten på väg 25. När vi byggt om sträckan Glamshult-Vrå-Boasjön är en stor del av väg 25 genom Kronobergs län mötesfri, det kommer rädda liv och minska antalet allvarliga trafikolyckor, säger Fatri Rexhepi, projektledare på Trafikverket.

Möjlighet att lämna in synpunkter fram till 18 mars

Projektet är uppdelat i två etapper; Glamshult-Vrå och Vrå-Boasjön. 22 februari-18 mars är de båda vägetapperna ute på samråd och det finns möjlighet för allmänheten att lämna in synpunkter.

- Vi är fortfarande i ett tidigt skede i projektet, och i det här skedet är det viktigt att nå ut till allmänheten och berätta om planerna, men det är också viktigt att få in allmänhetens kunskap till oss för att det ska bli så bra som möjligt, säger Fatri Rexhepi.

Klicka här för att läsa mer och lämna in synpunkter.

När sträckan mellan Glamshult-Boasjön mötesseparerats med mitträcke blir det ett sammanhängande stråk som är mötesfritt mellan Hallands länsgräns och Hovmantorp. Väg 25 går mellan Halmstad och Kalmar och är en väldigt viktig väg för Kronobergs län och hela södra Sverige.

Säkrare sidoområden och viltpassage

Förutom mitträcken kommer vägens sidoområden och diken göras säkrare för att minska risken för allvarliga olyckor. Dessutom kommer Trafikverket se över om osäkra korsningar och om mindre anslutande vägar kan behöva stängas.

Viltstängslet som nu finns längs vägen ska också ses över, och kommer vid behov justeras för att minska risken att vilt kommer ut på vägen. En planskild passage för vilt planeras mellan Vrå och Boasjön, om det blir över eller under vägen kommer bestämmas under planprocessen.

- Viltstängsel är en viktig del i att skydda vilt och trafikanter men det bildar en barriär för djuren, så det behöver ibland kopplas ihop med andra åtgärder. Därför planerar vi en planskild faunapassage i etappen mellan Vrå och Boasjön så att djuren kan röra sig mer fritt, säger Fatri Rexhepi.

Arbetet med Boasjön-Annerstad redan igång

Väg 25 mellan Boasjön-Annerstad har kommit längre, där är Trafikverket och byggentreprenören Svevia i full gång med arbetet. Just nu består det arbetet i att bredda vägen, därför pågår det mestadels intill eller vid sidan om vägen. På vissa platser är ett körfält avstängt och trafiken leds förbi vägarbetsplatsen med hjälp av trafiksignal. Sträckan Boasjön-Annerstad planeras bli klar december 2021.

Mer information

Läs mer om väg 25 Glamshult-Vrå-Boasjön.

Läs mer om väg 25 Boasjön-Annerstad.