Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Faunabro över vägen i ett skogslandskap.

Så här kan en faunabro över väg 25 se ut. Visionsbild skapad av Trafikverkets konsult WSP.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråd för säkrare djurpassager över väg 25 mellan Växjö-Eriksmåla

Trafikverkets arbete med att ta fram en ny vägplan för väg 25 går vidare. Planen är att mellan Växjö-Hovmantorp och Lessebo-Eriksmåla bygga säkra passager så djur kan röra sig mer fritt i området. 10 april-9 maj är planerna ute på sin andra samrådsrunda.

Trafikverket planerar för faunapassager på väg 25 mellan Växjö-Hovmantorp och Lessebo-Eriksmåla för att öka trafiksäkerheten och förbättra viltets möjligheter att korsa väg 25. Väg 25 är hårt trafikerad eftersom det är en viktig länk mellan Kalmar och Halmstad.

- Det är många djur, i synnerhet klövvilt, som rör sig i området och antalet viltolyckor är relativt högt. Djur som passerar på vägen utsätts för fara och kan även orsaka stora problem för trafikanter, säger Rebecca Seller, projektledare på Trafikverket.

Planprocess 2021 - byggstart planerat 2023

Projektet är indelat i två sträckor; delen Växjö-Hovmantorp och delen Lessebo-Eriksmåla. Därför blir det också två separata vägplaner som ska tas fram, den planprocessen beräknas bli klar under 2021 följt av att bygghandlingen blir klar 2022. Byggstart planeras bli 2023.

- Just nu är vi mitt inne i planläggningsprocessen och tar fram samrådshandlingar. Det innebär att vi har tagit fram ett förslag på åtgärder som vi nu vill samråda med allmänheten, säger Rebecca Seller.

Ett samråd präglat av pandemin

- Samråden blir lite speciella nu när vi befinner oss i pandemitider. Vanligtvis har Trafikverket större informationsmöten fysiskt på orten, för att träffa alla de som är intresserade eller berörda av projektet. Men vi måste alla minska risker för smittspridning av covid-19 och vi vill därför inte anordna informationsmöten där många människor samlas, säger Rebecca Seller.

Trafikverket kommer erbjuda de som är direkt berörda av planerna att boka ett enskilt telefonmöte eller möte på plats utomhus för att uppfylla lagkraven på samråd. Och möjligheten finns även för andra att lämna in synpunkter eller ta kontakt med oss, all information finns tillgänglig på webbplatsen trafikverket.se/vaxjo-eriksmala. Samrådshandlingarna finns också tillgängliga hos Växjö kommun, Lessebo kommun och Emmaboda kommun.

Gå direkt till projektets webbplats och läs mer om samrådet.

Planerade åtgärder för de två sträckorna

Sträckan Växjö-Hovmantorp föreslås få ett antal nya faunapassager. Däribland en faunabro, nya vilthyllorna vid Kårestadsån samt en upprustning av koportar.

- Idag är sträckan mellan Växjö och Hovmantorp en mötesfri 2+1-väg med viltstängsel. Den utformningen är bra på så sätt att den höjer trafiksäkerheten, men den utgör samtidigt en barriär för djur i naturen och gör det svårt för dem att röra sig fritt. Det vill vi åtgärda med de här planerna, säger Rebecca Seller.

Sträckan Lessebo-Eriksmåla är i nuläget däremot en tvåfältsväg utan mitträcke och viltstängsel. Stora delar av sträckan omgärdas av skogslandskap och mycket vilt korsar vägen. På sträckan har ett stort antal viltolyckor inträffat. För att öka trafiksäkerheten och förbättra viltets möjligheter att korsa väg 25 planeras för att sätta upp faunastängsel, en faunapassage i plan med viltvarningssystem samt tre torrtrummor. Ett faunastängsel hindrar, till skillnad från ett traditionellt viltstängsel, även medelstora däggdjur som vildsvin, hare och grävling att ta sig ut på vägen.

Fler projekt längs väg 25 i Kronobergs län

Väg 25, Österleden i Växjö, ny trafikplats vid Fagrabäck.

Väg 25, Sjöatorp–Alvesta Väst, mötesfri väg.

Väg 25, Boasjön–Annerstad, mötesfri väg.

Väg 25 Glamshult-Vrå-Boasjön, mötesfri väg.