Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hastighetsgränserna anpassas på fler sträckor i södra Sverige för att rädda liv

Trafikverket fortsätter arbetet med att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. I södra Sverige utreds nu hastighetssänkningar på flera sträckor i bland annat Småland och Skåne.

Trafikverket utreder nu en sänkning av hastigheten på fler sträckor i södra Sverige, syftet är att anpassa hastigheten till hur säkert utformade vägarna är. Förslaget går ut på remiss i mitten av maj till berörda kommuner, regioner, Polisen och till flera andra aktörer. Trafikverket planerar för att införa de nya hastigheterna under hösten 2021.

Risken att omkomma minskar med 40 procent

Hastigheten har stor påverkan på trafiksäkerheten. Det är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Om du kolliderar i 80 km/tim istället för 90 km/tim minskar risken att omkomma med 40 procent. Restiden påverkas dessutom ofta marginellt av en hastighetssänkning. Om du kör i 80 km/tim istället för 90 förlängs restiden med maximalt 50 sekunder per mil.

- Det här handlar om att rädda fler liv. Rätt hastighet för hur vägen faktiskt är utformad är nödvändigt för att ytterligare minska antalet dödade och skadade i trafiken, säger Kristina Johansson på Trafikverket.

Hastighetsgränserna sätts efter vägens utformning

Trafikverket bygger om många vägar för att vara de ska vara säkrare för högre hastigheter. Det bästa sättet att minska risken för mötesolyckor är att mittseparera vägen med mitträcke. Då kan vi normalt höja hastighetsgränsen från 90 till 100 km/tim, och i vissa fall till 120 km/tim.

- Vi skulle gärna se att fler vägar redan var säkert byggda för högre hastigheter. Det arbetet tar tid och kostar mycket pengar men det går framåt. Vi bygger mötesfria vägar där det är möjligt på det nationella stamvägnätet och har även fått en miljard kronor att under 2019-2022 samfinansiera trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet, säger Kristina Johansson.

Sträckor som utreds under våren 2021

Väg 108 i Skåne:

 • Väg 108 Trelleborg – Svedala
  Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.
 • Väg 108 Lund – Kävlinge
  Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.
 • Väg 108 Marieholm – Röstånga
  Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Fler vägar i Skåne:

 • Väg 9 Ystad – Simrishamn
  Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.
 • Väg 17 Landskrona – Fogdarp (E22)
  Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. En sträcka vid Eslöv höjs från 70 till 80 km/tim.

Väg 25 i Småland:

 • Väg 25 Glamshult – Boasjön
  Sänkning 90 till 80 km/tim.
 • Väg 25 Boasjön – Annestad
  Höjning 90 km/tim blir 100 km/tim.
 • Väg 25 Växjö, söder trafikplats Norremark – norr cirkulationsplats Fagrabäck
  Sänkning 90 till 80 km/tim.
 • Väg 25 Hovmantorp – Eriksmåla
  Sänkning 90 till 80 km/tim.

Fler vägar i Småland:

 • Väg 28 Vissefjärda – Eriksmåla
  Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.
 • Väg 120 Urshult – Tingsryd och Hensmåla – Holmahult
  Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.
 • Väg 582 Trafikplats Hornsborg – Ljungby
  Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.
 • Väg 897 Sandsbro – Rottne
  Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Bakgrund

Sedan 2014 har Trafikverket arbetat med att anpassa hastigheterna på statliga vägar efter vägens standard.

Fram till år 2025 kommer cirka 425 mil statlig väg att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Under samma period kommer cirka 120 mil väg få höjd hastighetsgräns eftersom vi bygger och höjer säkerhetsstandarden.

För vägar utan mitträcke kommer hastighetsgränsen att sänkas till 80 km/tim - med undantag för vägar med lite trafik, det vill säga under 2 000 fordon per årsmedeldygn.

Genom att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard, med omskyltning samt om- och nybyggnad under perioden 2014-2025, kan ungefär 16 liv räddas per år (varav sju liv till följd av omskyltning av befintliga vägsträckor och nio liv till följd av om- och nybyggnad).  

Mer information

Läs mer om Trafikverkets arbete med anpassade hastighetsgränser.