Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiken påverkas när ombyggnaden av väg 23 går in i ny fas

Trafikverkets arbete med en mötesfri väg mellan Huseby-Marklanda går nu in i en ny fas där det blir mer påverkan på trafiken, bland annat på grund av schaktningar och sprängningar intill vägen. Det kommer innebära avsmalnade körfält och sänkt hastighet.

Hittills under året har arbetet med väg 23 mestadels inneburit avverkning och röjning vid sidan om vägen, med mindre trafikstörningar vid enstaka tillfällen. Men nu går ombyggnaden in i en ny fas med schaktning längs vägen och enstaka sprängningar av berg och stenblock.

- Under tiden vi bygger om kommer det vara en hel del störningar, men vi gör det här för att skapa en säkrare och mer framkomlig väg. Det kommer bli väldigt bra i slutändan, säger Chris Thórisson.

Till en början är det sträckan mellan Snugge bergtäkt och trafikkontrollplatsen längs väg 23 som kommer påverkas. Allt eftersom arbete går vidare fram kommer omfattningen därefter att öka med trafikanordningar och begränsad framkomlighet.

Så påverkas trafiken

Till en början schaktar man längs vägen i södergående riktning, en del av körfältet tas då i anspråk och vägen smalnas av. Trafiken kommer kunna köra i båda riktningarna, fast med smalare körfält. Hastigheten kommer sänkas från 80km/h till 70km/h förbi arbetsplatsen. 

Arbetet kommer även innebära kortare stopp för trafiken, när sprängningar av block och berg behöver göras.

- Det är väldigt viktigt att vi alla respekterar varandra i trafiken. Framförallt är det viktigt att vi respekterar de människor som arbetar nära och på vägen för att kunna bygga en bättre väg för oss alla! säger Chris Thórisson.

Mer information

Läs mer om projektet.