Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilar kör på väg intill ett vägarbete.

Arbetet pågår för fullt påväg 23 mellan Huseby och Marklanda.
Foto: Klas Andersson

Trafiken leds om på väg 23 vid Huseby när ny bro byggs

Trafikverket bygger om väg 23 mellan Huseby och Marklanda. Vi mötesseparera vägen för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Aktuellt under oktober 2021

Trafiken leds om på väg 23 vid Huseby när ny bro byggs

Nu pågår arbetet med att bygga en ny bro på väg 23. Broarbetet håller på fram till våren 2022. 

Trafikpåverkan

Vi har byggt en ny kort omledningsslinga förbi platsen där vi ska bygga den nya bron. Det innebär att det kan bli köer och besvärligt vid vissa tidpunkter. 

- Räkna med längre restid om du ska färdas på väg 23 söder ut från Växjö, berättar Chris Thórisson. Projektledare på Trafikverket.

Övriga arbeten längs sträckan

Arbetet längs sträckan Marklanda – Huseby fortsätter som planerat. Vid vissa arbetsmoment kommer trafiken att regleras med trafikljus. Sprängningsarbeten kommer att fortsätta ännu en tid vilket innebär kortare stopp. Hastigheten kommer på vissa delar att sänkas från dagens 70 km/tim till 50 km/tim.

- Jag vill vädja till alla trafikanter i området att visa hänsyn till varandra och speciellt till dem som jobbar på vägen. De förtjänar en trygg och schysst arbetsmiljö precis som alla andra, slutar Chris Thórisson.

Om projektet väg 23 Huseby-Marklanda

Mellan Hässleholm och Växjö har väg 23 etappvis mötesseparerats men bland annat delen mellan Huseby och Marklanda återstår. När vägen mötesseparerats med mitträcken ökar trafiksäkerheten och då blir det möjligt att höja hastighetsgränsen.

Så här vill vi bygga vägen

Vägen blir en 2+1-väg med mitträcke i befintlig sträckning, att den mittsepareras möjliggör en hastighet på 100 km/tim. Detta kräver att hela sträckan breddas. Dessutom gör vi vissa justeringar på vägprofilen, vilket till exempel innebär att vägens läge kan behöva höjas eller sänkas.

Åtgärden börjar 400 meter söder om korsningen med väg 693 och slutar 2 100 meter norr om korsningen med väg 711. Se karta längre ner på sidan.

Viltstängsel kommer sättas upp längs sträckan. Och strax nordöst om Mad sjö kommer viltet kunna ta sig under väg 23 genom en vägport för både vägtrafik och vilt.