Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Betong med halverat koldioxidutsläpp i fokus för projekt på väg 23

En speciell betongblandning som minskar klimatpåverkan med upp till 50 procent. I vägarbetet på 23:an mellan Huseby-Marklanda använder nu Trafikverket betong som kan bli en viktig pusselbit i arbetet för att vara klimatneutrala 2045.

Arbetet mellan Huseby och Marklanda på väg 23 söder om Växjö är i stora delar ett klassiskt trafikverksprojekt; vägen byggs om till mötesfri 2+1-väg med viltstängsel och nytt sidovägnät runtom. Allt för att höja både trafiksäkerhet och framkomlighet på sträckan. Men en sak som sticker ut desto mer är att i samband med en brobyggnation är detta ett av de första projekten där Trafikverket använder en ny betongblandning där nästan hälften av cementen ersatts med slagg. Tillsammans med byggentreprenör Peab tar Trafikverket här ytterligare kliv för att minska klimatbelastningen och nå målen om att vara klimatneutrala till 2045.

Minskar klimatpåverkan med nästan 50 procent

I denna så kallade ECO-Betong har delar av cementen ersatts av slagg som är en biprodukt från stålindustrin. Det minskar koldioxidutsläppen från tillverkningen radikalt, liksom uttaget av jungfrulig kalksten. Detta minskar betongens klimatpåverkan med upp till 50 procent, beroende på användningsområde.

- Det är mycket viktigt att vi värderar klimateffekterna när vi väljer material till våra byggnadsverk. Trafikverket är den största beställaren av infrastruktur i landet och behöver ta ett stort ansvar för att minska sin klimat- och miljöpåverkan, säger Fredrik Carlsson, brospecialist på Trafikverket.

Skarpare klimatkrav är satta för att byggsektorn ska minska sin påverkan på klimat och miljö och mycket görs på flera olika fronter i Sverige men också internationellt. Betong är ett område där mycket händer just nu för att kunna bygga mer hållbart.

- Den kommande europastandarden för betong tillåter 30 procent slagg i betongens bindemedel. Vi spänner bågen ännu mer i det här projektet och vid den här brobyggnationen använder vi 50 procent slagg, vilket nästan halverar koldioxidutsläppen, säger Fredrik Carlsson.

Högt fokus på säkerheten när trafiken leds förbi vägarbetet

Under arbetet med den nya bron kommer trafiken ledas via en kort omledningsslinga förbi platsen. Det innebär en begränsad framkomlighet och att det kan bli köer vid vissa tidpunkter.

-  Vi har högt fokus på säkerheten, men tyvärr upplever vi vid våra vägarbeten en minskande respekt för de som jobbar på vägen. Alldeles för många trafikanter kör för fort och bryr sig inte om varningsskyltar. Då blir det en farlig miljö för alla som vistas på vägen, både för våra medarbetare och för trafikanter. Vi vill uppmana alla att sänka hastigheten och respektera rådande säkerhetsåtgärder, de är till för allas säkerhet, säger Carolin Svensson, platschef på Peab.

Mer information

Läs mer och se bilder från arbetet med väg 23 Huseby-Marklanda.