Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tågstopp på Malmbanan

Under två dygn, 28–29 augusti, ställs all tågtrafik in i Gällivare och ett omfattande markarbete görs inför inkopplingen av den nya plattformen för resande.

Trafikverket rustar upp och förlänger Gällivare bangård för att klara möten med långa malmtåg och ge utrymme för fler tåg på Malmbanan. Byggnationen på Gällivare bangård pågår för fullt och styrs av tågtider och utrymme i spår.

Söndagen den 28 augusti, kl 00.00 till måndagen den 29 augusti, kl 24.00 stänger vi tågtrafiken på Malmbanan i 48 timmar.

Under tågstoppet gör vi ett stort markarbete och schaktar ur cirka 5 000 kubikmeter jordmassor. Marken består av sjöbotten och behöver ersättas med nya massor. Samtidigt byter vi ut spår och växlar samt bygger om ställverket så att det fungerar med den nya plattformen.

- Det gäller att minimera störningarna på Malmbanan och projektet har bara ett fåtal längre sammanhängande dispositionstider för att utföra arbeten i spåret. Planering av logistik blir helt avgörande för projektets framgång, säger projektledare Tomas Tossavainen.

NCC är entreprenör och projektet beräknas vara klart hösten 2017. Arbetet pågår som mest intensivt under sommar, höst och vår för att vila under vintern.

Se film om bangårdsupprustningen i Gällivare