Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flyplan i luften.

Fotograf: Ilja Mašík/Shutterstock

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Klart med flygtrafik Gällivare–Arlanda

Flygbolaget NextJet kommer även efter den 18 december 2016 att bedriva kommersiell flygtrafik på sträckan Gällivare – Stockholm/Arlanda.

Det står klart efter att Trafikverket har fått en anmälan från NextJet om att bedriva regelbunden lufttrafik på sträckan och funnit att företaget uppfyller kraven i lufttrafikförordningen.

NextJet meddelade i augusti att företaget avsåg att upphöra med den kommersiella trafiken under hösten. För att säkerställa flygtrafik på sträckan inledde Trafikverket en upphandling av flygtrafik för sträckan för perioden 19 december 2016 till 26 oktober 2019. NextJet har nu nyligen lämnat in en anmälan om att även efter den 18 december 2016 bedriva kommersiell flygtrafik på sträckan Gällivare–Stockholm/Arlanda utan ensamrätt och utan ersättning från Trafikverket.

– Företagets anmälan uppfyller kraven i lufttrafikförordningen, säger Håkan Jacobsson, utredningsledare på Trafikverket.

NextJet kommer därför även fortsättningsvis att bedriva regelbunden kommersiell lufttrafik på sträckan Gällivare-Arlanda och därmed avslutas Trafikverkets upphandling.

Bakgrund
Trafikverket ska ingå och ansvara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik, inklusive flygtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift, samt linjesjöfart till Gotland.

Gällivare flygplats har så kallad allmän trafikplikt, vilken regleras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008. Förordningen styr i vilken omfattning flygtrafiken ska bedrivas inom ramen för grundläggande tillgänglighet. Läs mer om Trafikverkets trafikavtal via länk på denna sida.