Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya hastighetsgränser i Norrbottens län

Under november och december 2016 kommer Trafikverket att skylta om en eller flera sträckor i Norrbottens län. Samtliga förändringar under hösten innebär en sänkning från 90 till 80 kilometer i timmen.

Sedan 2004 har vi drivit hastighetsöversyner i olika etapper, för att systematiskt anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. Första omskyltningen sker 2016-2017. Senare omskyltningar planeras år 2019 och 2023.

Omskyltning i Norrbottens län 2016:

  • Väg 831 från väg 830 till väg 860
  • Väg 374.01 från väg 374, Öjebyn till E4 trafikplats Boviken
  • Väg 968 från E4 till väg 616
  • Väg 969 från väg 597 Ytterviken till E4, väg 965, väg 968 trafikplats Rutvik
  • Väg 705 från E4 Rolfs till väg 704

Fakta

  • Mötesfria vägar med mitträcke kommer att höjas från 90 till 100. Fram till år 2025 kommer 120 mil väg att få höjd hastighet eftersom vi bygger om och höjer säkerhetsstandarden.
  • Vägar utan mitträcke kommer att sänkas till 80, med undantag för vägar med lite trafik, under 2000 fordon per årsmedeldygn. Fram till år 2025 kommer 420 mil statlig väg att skyltas om.