Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Olagliga skyltar i Norrbottens dikeskanter rensas bort

Längs de statliga vägarna sätts det upp en stor mängd hemmagjorda skyltar. Skyltarna är ofta ett hinder när vägområdet ska skötas om och är ibland en direkt trafikfara. Nu intensifierar Trafikverket arbetet med att ta bort olagliga skyltar i Norrbotten.

Särskilt sommarhalvåret finns det många vägsträckor med reklamskyltar som sätts upp av såväl privatpersoner som företag. Skyltarna i vägområdet gör det svårare att rensa diken och utföra slyröjning eller slåtter. En del skyltar är också trafikfarliga. De kan ha en olämplig placering eller tar uppmärksamhet från körningen.

I vägområdet är det inte tillåtet att sätta upp egna märken och skyltar. Trafikverket och våra entreprenörer tar kontinuerligt bort felaktigt uppsatta skyltar i samband när annat arbete görs längs vägarna. Under hösten 2018 görs en mer grundlig städning inom Norrbottens län där fokus ligger på att ta ner dessa skyltar.

– Skyltar som inte är skadade tar vi oftast reda på och förvarar hos entreprenören. Många kanske inte vet att det är olagligt, och de kan få tillbaka skylten om den finns hos entreprenören, säger Mattias Broström, enhetschef Underhåll på Trafikverket.

Fakta

Vad som är vägområde kan variera men det utgörs ofta av vägbanan, dikets ut- och insida och ytterligare 35 meter åt sidan. Där det finns viltstängsel går vägområdet ända till stängslet och ytterligare en meter innanför.

Vägområdet kännetecknas oftast av att det inte finns träd där och att området slyröjs eller slåttras varje år.

I vägområdet är det inte tillåtet med egentillverkade märken eller skyltar. Utanför vägområdet krävs förutom markägarens tillstånd även ett bygglov av kommun eller länsstyrelse.

Man kan ansöka om att få en godkänd vägvisningsskylt till en plats eller inrättning som kan vara av intresse för trafikanten. Trafikverket behandlar ansökan. Om ansökan godkänns svarar Trafikverket för tillverkning och uppsättning av hänvisningsmärket. Sökanden svarar för kostnaden. Regler och blankett för ansökan finns på sidan Vägvisning, se länk nedan.

Om olagliga skyltar sätts upp på nytt kan Trafikverket välja att göra en polisanmälan.