Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket genomför åtgärder på ren- och viltstängsel längs järnvägen

Rätt utformade viltstängsel längs järnvägen är en viktig del för att hindra vilt- och renpåkörningar längs järnvägen. Vi arbetar med att se över och reparera viltstängsel längs järnvägen i Norrbotten och Västerbotten enligt en underhållsplan för stängsel.

Vi arbetar även långsiktigt med en omfattande inventering av stängselstatusen för att ta fram skötselplaner.

Under 2018 har följande sträckningar ingått i planen:

  • Norra malmbanan Murjek-Riksgränsen
  • södra Malmbanan Luleå-Murjek
  • Haparandabanan och Skellefteåbanan.

Generellt åtgärdas också besiktningsanmärkningar löpande på samtliga bandelar.

Norra Malmbanan

På sträckan Gällivare – Koskoskulle har vi genomfört slyröjning samt åtgärdat stängsel under 2018.

På sträckorna Murjek- Gällivare, Sikträsk-Linaälv och Råtsi-Svappavaara pågår slyröjning och reparation av stängsel och det ska vara klara innan årsslutet (2018).

Mellan Bergfors och Stenbacken pågår också reparationer och slyröjning, men även förebyggande underhåll av stängsel och reparation av grindar.

Södra Malmbanan Luleå-Murjek

På Sandträsk driftplats har vi satt upp ett nytt stängsel.

På sträckanTolikberget-Murjek pågår reparation och röjning, sträckan ska färdigställas innan vintern 2018.

I övrigt åtgärdas besiktningsanmärkningar på hela södra Malmbanan.

Haparandabanan

Samtliga besiktningsanmärkningar på stängsel har åtgärdats under sommaren 2018 och samtidigt har vi röjt undan sly på båda sidor om stängslet.

Skellefteåbanan

Reparation, röjning och iordningsställande av passager där renar kan tas över banan är klart.