Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu startar bygget av ny bro över Kalix älv, E4

Nu har Trafikverket satt spaden i marken för att bygga en ny bro över Kalix älv i Kalix. Bron ska få den högsta bärigheten och kunna ta 74 ton tunga fordon, vilket främjar miljön och gynnar näringslivet.

På måndagen den 10 juni togs det första spadtaget inför byggstarten av den nya bron över Kalix älv. På plats var bland andra Trafikverkets regionala direktör Helena Eriksson och Kalix kommuns kommunalråd Tommy Nilsson.

Bron över Kalix älv i Kalix är en viktig länk på E4 där framkomligheten har hög prioritet. Bron byggs för att klara fordon med den högsta bärighetsklassen BK4, som tillåter 74 ton tunga fordon.

Bra för klimatet och näringslivet

– Med den höga bärigheten kan färre fordon ta samma mängd gods och det är bra för både klimatet och näringslivet. Det blir en effektivisering för näringslivets godstransporter, säger Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket.

Nu har arbetet startat och det första som ska göras är att avverka skog och stängsla in området. Därefter börjar arbetet med spontning och pålning för att förstärka marken.

Klart december 2021

Bygget av en ny bro med väganslutningar beräknas ta cirka två år. Den gamla bron används för trafik under byggtiden tills ny bro med väganslutningar byggts. När trafiken är överflyttad till den nya bron rivs den gamla. December 2021 ska allt vara klart.

– Den nya bron är en av flera viktiga satsningar som Trafikverket gör i området. Vi bygger till exempel också mötesfri väg längs E4, nya plattformar i Kalix och Haparanda för att möjliggöra persontrafik på Haparandabanan och förstärker vägarna på flera utsatta sträckor, säger Helena Eriksson.

Får gång- och cykelbana

Den nya bron blir 320 meter lång och 15,2 meter bred och byggs nedströms den befintliga bron. Bron får också en fyra meter bred gång- och cykelbana. E4 kan få nedsatt hastighet och avsmalnat körfält under tiden som bron byggs. Båtar kommer att kunna passera via en uppmärkt farled. Den nya bron kommer att vara av typen samverkansbro, det vill säga en bro med betongfarbana på bärande stålbalkar.

Några av Trafikverkets andra satsningar i området:

  • E4, Ponderosa, gång- och cykelport med anslutande gång- och cykelväg, blir klart 2019.
  • E4, Reningsverket-Björkforsvägen, Kalix, mötesfri väg, blir klart 2019.
  • E4, Salmis–Haparanda, mötesfri väg. Bygget planeras starta 2020.
  • E4, Åkroken-Rolfs, bullerskyddsåtgärder och viltstängsel. Bygget planeras starta 2021.
  • Plattformar i Kalix och Haparanda för att möjliggöra persontrafik på Haparandabanan. Bygget planeras starta 2020.
  • Väg 721, Gammelgården, flytt av väg för att minimera risken för skred och ras. Blir klart 2021.
  • Väg 700, Kosjärv-Bondersbyn, bärighetsåtgärder. Arbetet planeras starta 2020.
  • Väg 720, Kalix-Björkfors, bärighetsåtgärder. Arbetet planeras starta 2020.
  • Väg 707, Ryssbält-Pålänge, bärighetsåtgärder. Arbetet planeras starta 2021.