Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu förbättras trafiksäkerheten på Hedenbrovägen

Nu ska gående och cyklister få en ökad trafiksäkerhet och tryggare trafikmiljö längs Hedenbrovägen i Boden. Trafikverket bygger om busshållplatser och gör passager säkrare. 7-11 oktober stängs vägen av.

Trafikverket ska bygga om de två busshållplatserna och passagen över Hedenbrovägen vid skolan Fria Emilia och Migrationsverket för att öka trafiksäkerheten och skapa en säkrare trafikmiljö för gående och cyklister. Busshållplatsen på östra sidan, vid Kanonrundan, ska bli en permanent hållplats och passagerna till gång- och cykelvägen på vägens västra sida ska göras säkra och trygga.

Ombyggnationen startade 23 september 2019 och ska vara avslutad 15 november. Under byggtiden kommer det periodvis att vara nedsatt framkomlighet. 

– Vi gör den här satsningen tillsammans med Bodens kommun, Länstrafiken och lokaltrafiken för att öka trafiksäkerheten och tryggheten längs Hedenbrovägen, säger Madeleine Älgamo, delprojektledare på Trafikverket.

Stängs för genomfart 7-11 oktober

I samband med arbetet kommer Trafikverket att åtgärda en trasig dagvattenledning i anslutning till järnvägsviadukten. Hedenbrovägen kommer därför att stängas av för genomfartstrafik 7-11 oktober och trafikanterna hänvisas till andra vägar. 

Läs mer på projektets webbplats: www.trafikverket.se/hedenbrovagen

Påverkan på busstrafiken

Länstrafikens och Bodens lokaltrafiks hållplatslägen kommer att påverkas under delar av ombyggnationen. För mer information se www.ltnbd.se, www.boden.se samt Bodenappen.