Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Åtgärder på ren- och viltstängsel under 2020

Under 2020 har flertalet insatser gjorts för att förbättra säkerheten vid stängselsystem vid både väg och järnväg. Trafikverket har genomfört reparationer, utbyten och slyröjning bland annat.

Här kan du läsa mer om de åtgärder som vi genomfört under året:

Järnväg:

Vännäs-Långsele, Botniabanan och Forsmo-Hoting
På sträckorna Forsmo-Hoting, Långsele-Vännäs och Örnsköldsvik-Gimonäs har Trafikverket åtgärdat skador. I samband med vinterns stängning av ren- och viltpassager görs en syn om det finns ytterligare skador som behöver åtgärdas.  På sträckan Mellansel-Vännäs och Örnsköldsvik-Gimonäs har man utfört röjning vid ren- och viltpassager.

För att underlätta renpassage över Botniabanan har Trafikverket kompletterat broar med fästen för tillfällig stolpuppsättning.  

Vännäs-Boden och Bastuträsk-Skelleftehamn 
Trafikverket har åtgärdat skador som framkommit vid besiktning och felavhjälpning. Från Ekträsk järnvägsstation fram till Sävarån har vi kompletterat med 1,5 km ensidigt viltstängsel. I samband med vinterns stängning av ren- och viltpassager kommer passagernas funktion ses över och åtgärdas vid behov. I bland annat Kattisträsk har man installerat nya bilgrindar till stängselsystemet.

Nytt stängselsystem har satts upp på sträckan Älvsbyn-Brännberg, vilket är en miljöinvesteringsåtgärd och inte en del av ordinarie underhållet.

Norra Malmbanan
Trafikverket har åtgärdat skador som framkommit vid besiktning och felavhjälpning. På sträckan Murjek-Gällivare har man utfört vegetationsröjning i anslutning till stängslet. 

Renstängslet på sträckan Abisko-Björkstugan, som varit i undermåligt skick, har rivits. Trafikverket har också anpassat stängseldragningen mot LKAB:s anläggning på sträckan Peuravaara-Kirunavaara.

Södra Malmbanan och Haparandabanan
Trafikverket har åtgärdat skador som framkommit vid besiktning och felavhjälpning.  I anslutning till Näsbergs driftplats har vi restaurerat befintligt stängslet och kompletterat med slaggrindar. Vid Gullträsk och Sandträsk har grindar monterats.

På sträckan Murjek-Boden har vi utfört vegetationsröjning i anslutning till stängslet.

Väg:

Inom Luleå kommun: 250 meter nät har bytts ut. Genomgång av hela stängslet så att det sitter fast har genomförts på E4 och på väg 97, Luleå – Boden.

E4: Piteå – Töre genomgång av stängselsystem, 110 stolpar har bytts ut. Töre – Haparanda startades reparationsarbetet av stängsel och utbyte av stolpar under december. E4 länsgränsen  – Kinnbäck har 1500 m viltstängsel bytts ut.