Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Brand i teknikhus leder till förseningar på Malmbanan

Under torsdagen den 8 juli slog blixten ned i ett så kallat teknikhus i Gransjö på Malmbanan. Nedslaget påverkar tågtrafiken på sträckan i varierande omfattning.

Blixtnedslaget orsakade en brand och stora delar av huset och tekniken är förstörda. 

Det är fortfarande möjligt att köra tåg på Malmbanan, men på den aktuella sträckan, som är 21 km lång, måste vi använda oss av stoppkörning. Stoppkörning innebär att varje tåg får köra mot en stoppsignal efter att lokförarna har haft kontakt med trafikledningen, som meddelat att det går bra att köra. Detta leder till att hastigheten för tågen sänks.

Prognosen i dagsläget är att reparationerna kan komma att ta upp till 8 veckor. Just nu är en saneringsfirma på plats, efter det arbetet kan man börja kontrollera exakt hur stora skador som har uppstått.

– Vår inriktning just nu är att försöka få fram en lösning som möjliggör trafik utan att behöva köra mot stopp. Detta för att förhindra att det blir kö på banan och minska förseningen som just nu ligger mellan 30 och 60 minuter, säger Simon Sunna, stf chef Underhållsdistrikt nord, Trafikverket. Vi räknar med stoppkörning under två veckor.

Av säkerhetsskäl går det inte att låta all ordinarie trafik passera den aktuella sträckan, det är heller inte möjligt kapacitetsmässigt. Därför körs nu i första hand godstrafik på sträckan. Persontrafiken påverkas och kan ersättas med buss. Undantaget är långväga nattåg som kommer att fortsätta köra, då det behövs 10 till 12 bussar för att ersätta varje tåg. För mer information om just din resa, kontakta ditt reseföretag eller tågbolag.