Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sommarens vägarbeten i Örebro län 2016

På sommaren går arbetena lättare och snabbare att utföra jämfört med andra tider på året. Här kan du se exempel på vägarbeten som kommer att påverka trafiken, och ska utföras i Örebro län sommarsäsongen 2016.

Sommarhalvåret är en intensiv period när vi genomför många stora och små vägarbeten. Det är också den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv. Underhåll bidrar till att livslängden på våra vägar blir så lång som möjligt. Därför ser vi regelbundet över vägens beläggning och sidområden, vi underhåller broar och tunnlar så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad på Trafikverket.se "Trafikinformation, väg" på startsidan. Där får du veta vilka arbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar. Informationen uppdateras löpande.

VägSträckaÅtgärdLängd km
50 Rude - Askersund - Åsbro Breddning befintlig väg till mötesfri väg 20,5
205/243 Degerfors - Karlskoga Gång- och cykelbana längs vägens östra kant, avskilt med räcke från körbanan. Ny belysning 1 km närmast Degerfors. 5,5
860, 834 Från avfart från väg 50 till
väg 860 till Dalskogsvägen samt anslutande del av väg 834.
Nybyggnation av gång- och cykelväg, vägräcke och VA-ledningar. 2,1
512 Bron över Svartån vid gamla
Hasselfors station.
Rivning av befintlig bro samt nybyggnation av ny bro. 0,03
624 Bro över bäck och Brevensbruk Utbyte bro