Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

248 nya träd i allé nordost om Sköllersta

Nu är vi klara med planteringen av de sista träden i den totalt 376 träd långa allén nordost om Sköllersta.

Sedan hösten 2019 har vi återplanterat 248 nya träd i allén som till största delen består av lindar. Nu under våren-försommaren har vi planterat de sista 24 träden.

Tog bort träd av trafiksäkerhetsskäl

Förra året började vi avverka träd i allén av trafiksäkerhetsskäl, eftersom det fanns risk för att grenar eller hela alléträd riskerade att hamna på vägen eftersom träden var gamla och skadade. 128 träd fick stå kvar.

– Nu är den tre kilometer lång allén återställd till sin tidigare glans samtidigt som den biologiska mångfalden är säkrad på både kort och lång sikt, berättar Ida Eriksson, projektledare Underhåll för Hallsbergsområdet.

Allén ligger längs med väg 669 som går mellan riksväg 52 och naturreservat Kvismaren och passerar Hammar säteri.

Alléer är värdefulla, på många sätt och för många

Alléträd är värdefulla inslag på många platser i vårt landskap och är skyddade genom det generella biotopskyddet. Samtidigt som alléernas natur- och kulturvärden beaktas tar vi även hänsyn till trafiksäkerheten. Alléer som företeelse har lång tradition i Sverige och är värdefulla på många sätt. De är en del av vårt kulturarv, de har ett estetiskt värde och de är även viktiga för den biologiska mångfalden.