Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi har renoverat spåren mellan Hallsberg och Motala i påsk

Under påskhelgen har vi genomfört flera olika säkerhetshöjande arbeten på järnvägsspåren mellan Hallsberg och Motala. Nu kan tågresenärer och godstransportörer färdas säkrare på Godsstråket genom Bergslagen.

Järnvägstrafik sliter på spåren. Genom att underhålla räls och växlar minimerar vi slitaget och förebygger kommande spårlägesfel. Dessutom blir det bättre komfort för resenärerna.

I påsk har vi tagit bort sly, träd och buskar i spårområdet på en 4,5 mil lång sträcka, vilket innebär att det nu är bättre sikt intill spåren och vid flera plankorsningar. Vi undviker på det sättet att djur hamnar nära spåren, eftersom de inte kan hitta föda där.

– Behovet att göra dessa arbeten har varit stort eftersom Godsstråket är hårt belastat och många vill köra tåg. Därför passade vi på under påsken när det går färre tåg eftersom det är en storhelg, berättar Olof Friman, enhetschef Underhåll järnväg distrikt Öst.

500 kubik, 14 maskiner och 30-talet personer

Vi har även gjort så kallade spårriktningsarbeten som innebär att vi stabiliserar banunderbyggnaden som rälen vilar på. Vi har renoverat cirka tio stycken växlar genom att vi såväl slipat och svetsat. 500 kubik makadam har bytts ut, vilket motsvarar cirka 40 lastbilar med släp.  

Under påskhelgen har arbetet varit igång dygnet runt. Totalt har 14 spårgående maskiner och 30-talet personer varit igång.