Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Dialogmöte i Krokek

Nu har Trafikverket tillsammans med arbetsgruppen haft ett första dialogmöte med intressenter i Krokek. Sammantaget deltog cirka 40 personer på mötet den 19 oktober. Överlag var det ett uppskattat möte med fokus på de möjligheter som finns i stråket.

Brister och förslag idag

Dialogmötet är en förutsättning i arbetet med att ta fram en åtgärdsvalstudie från E4 genom Krokek och fram till Kolmården. Vid detta möte identifierade vi tillsammans vilka brister och problem som finns idag och också vilka som vi ser kan finnas i framtiden.

Här är de övergripande bristerna som vi identifierade tillsammans:

 • Färdmedelsval mer än 97% bil till djurparken
 • Utvecklingen av Krokek samhälle kommer ge ökat transportbehov
 • Svårt att cykla framförallt längs strandvägen och mellan djurpark och Krokek
 • Saknas gång- och cykelväg, samma som ovan samt Strandvägen
 • Framkomlighet för boende
 • Möjlighet att utnyttja vattnet som infrastruktur
 • Svårt att hålla tidtabell för kollektivtrafik
 • Avsaknad av alternativ, så stort bilresande.
 • Övergångsstället vid djurparken ger flaskhalsar. Den genomförda åtgärden.
 • Svårt att ta sig ut på stråket från sidovägar

Utgångspunkten för dialogmötet var att så förutsättningslöst som möjligt hitta brister och inte beskriva möjliga lösningar i detta läge. Genom att diskutera olika trafikområde som kollektivtrafik, gång och cykelvägar, bilism och sjöfart belyste vi utmaningar från olika perspektiv. På så sätt får arbetsgruppen en så bred och allsidig bild som möjligt av situationen i stråket.

Positiv anda och stort engagemang

Med på mötet fanns samtliga medlemmar i arbetsgruppen. Både Norrköpings kommun och region Östergötland presenterade också arbetet med länsplaner och vilka tidsperspektiv som finns i detta arbete.

 Det är viktigt att komma ihåg att större åtgärder ligger långt fram i tiden men att det också under denna tid går att genomföra åtgärder som kan får stor effekt på kort sikt. Därför var det väldigt spännande att höra deltagarnas tankar om kollektivtrafiken, säger Tina Melin på Trafikverket.

Nästa steg i arbetet är analysera bristerna mer noggrant fram till och med december 2017. På dialogmötet talade vi också om målen för stråket som arbetsgruppen kommer att utveckla under hösten. Vi kommer redan nu under hösten erbjuda deltagarna att lämna förslag till åtgärder till arbetsgruppen.

Deltagare på dialogmötet

 • Offentliga aktörer: Norrköpings kommun, Region Östergötland, Östgötatrafiken, och Trafikverket
 • Näringsliv: Företagsföreningen i Krokek, Kolmårdens djurpark
 • Samhällsfunktioner: Polis, ambulans, räddningstjänst, skolskjuts
 • Övrigt organisationer och föreningar: Vägföreningar, cykelfrämjandet, naturskyddsföreningen, byalag.