Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

mötesfri landsväg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Byggstart för väg 34 Ervasteby-Borensberg

Trafikverkets entreprenör NCC har påbörjat ombyggnaden av väg 34 mellan Motala och Borensberg. Det rör sig inledningsvis om schaktningsarbeten på den helt nya sträckningen som är nio kilometer lång.

Från oktober månad sker också sprängning av berg. Bergmassorna som sprängs loss krossas och används i vägbygget.

Trafiken på den befintliga väg 34 påverkas inte under 2018 och 2019, förutom att byggtrafik kommer att köra till och från vägbygget.

Trafikverkets entreprenör NCC kommer också att gräva om Prästgårdsbäcken, enligt ett beslut i Mark- och miljödomstolen. Bland annat ändrar vi läget för en bit av bäcken samt lägger igen en del av den befintliga bäckfåran.

Hela sträckan Ervasteby-Borensberg, tio kilometer, kommer att bli 2+1-väg med mitträcke. Syftet med ombyggnaden är att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten och förkorta restiden för alla trafikanter. När den nya vägen är klar kommer tillåten hastigheten att vara 100 km/timmen.

Merparten av den nuvarande väg 34 kommer vara kvar som allmän väg, men som lokalväg. Enskilda vägar som ansluter till den nuvarande vägen får nya anslutningar till den nya vägen. Det blir också möjligt att passera tvärs den nya vägen genom öppningar i mitträcket.

Den nya vägen beräknas vara klar år 2020. Kostnaden beräknas bli 200 miljoner.

KORTA FAKTA

  • Vägen blir 10 km lång, varav 9 km i ny sträckning.
  • Vi bygger en mötesfri landsväg, en så kallad 2+1 väg, med mitträcke.
  • Hastigheten på den nya vägen blir 100 km/timmen.
  • Vägen trafikeras idag av i snitt 5 000 fordon/dygn.
  • Vägen öppnar för trafik vintern 2020.
  • Entreprenör är NCC.

 Läs mer om projektet