Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fyra nya trafiksäkerhetskameror i Skåne

Nu sätts fyra nya trafiksäkerhetskameror upp i Skåne. Två sätts upp på väg 109 i höjd med Gedsholm mellan Ekeby (väg 110) och väg 1169 (korsningen Tågarp/Mörarp). De två andra placeras på väg 104 mellan Kävlinge och Ödåkra i höjd med Lilla Harrie.

Trafiksäkerhetskamerorna bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Syftet med kamerorna är inte att ta fast de som kör för fort utan att se till att människor inte dödas eller skadas i trafiken.

– Om alla höll hastighetsgränserna i hela trafiksystemet, skulle mer än 100 liv sparas varje år, säger trafiksäkerhetsexpert Kristina Johansson, Trafikverket. En sänkning av medelhastigheten på det svenska vägnätet innebär att färre dör i olyckor.

Planeringen och placeringen av våra trafiksäkerhetskameror baseras på Trafikverkets och Polisens erfarenhet och kunskap om att just kameror utgör ett bra verktyg för att dämpa hastigheterna på en specifik plats/sträcka. I samverkan mellan myndigheterna väljs lämpliga sträckor ut där de största effekterna, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, kan uppnås.

Arbetet med att sätta upp de nya kamerorna börjar vecka 36.

Fakta om trafiksäkerhetskamerorna

  • De cirka 1 500 trafiksäkerhetskamerorna (2015) runtom i Sverige räddar cirka 20 liv per år.
  • Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.
  • Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.
  • Endast de som kör för fort fotograferas.
  • Alla kameror är direktkopplade till Polisen.