Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny bro ska öka framkomligheten på trafikplats Flädie

Trafikverket arbetar kontinuerligt för att minska trafikbelastningen på E6:an mellan Flädie och Lund. Därför byggs nu en bro i trafikplats Flädie. Den 29 maj inleds arbetet som kommer medföra en stor trafikpåverkan.

Målet med arbetena är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten vid trafikplats Flädie och på väg E6.02 mellan Flädie och Lund. Utöver den nya bron vid trafikplats Flädie breddar Trafikverket också väg E6.02 (gamla väg 16) till en 2+2-väg med mitträcke. Arbetet med breddningen har redan påbörjats. När projektet är klart kommer den högsta tillåtna hastigheten på vägen att vara 100 km/tim.

Bron i trafikplats Flädie kommer att gå över E6 och den första delen i arbetet är att bygga brons mittstöd. För att göra det säkert att arbeta i mitten av E6 flyttas körfälten ut mot vägkanterna och arbetsområdet spärras av med skyddsbarriärer.

För trafikanternas och vägarbetarnas säkerhet sänks också den högsta tillåtna hastigheten till 70 km/tim i norrgående riktning och 50 km/tim i södergående riktning. Arbetet pågår under sommaren och hösten 2017 och kan bli påfrestande för trafikanterna. Restider kommer att bli längre och vi ber dig därför att om möjligt planera din resa.