Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nationell plan ger stora förbättringar i Smålandslänen, Blekinge och Skåne

Trafikverket har överlämnat förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018–29 till regeringen. Planen föreslår åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar, sjö- och luftfart. Flera satsningar rör södra Sverige.

Den finansiella ramen är 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än nuvarande plan.

– Efter bra och konstruktiva dialoger med politiker och tjänstemän i de södra länen kan Trafikverket nu leverera betydande samhällsutveckling i södra Sverige, säger Lennart Andersson, regional direktör Trafikverket Region Syd. Som exempel kan jag nämna stora satsningar på Södra stambanan, Västkustbanan och det så kallade Y:et i Småland. För E22 fortsätter den pågående utbyggnaden genom hela södra Sverige. Detta bidrar till ett effektivt, modernt och hållbart transportsystem. För näringslivet kommer vi att fortsätta göra förbättringar och större ombyggnader där nytt spår på godsbangården i Malmö, triangelspår i Alvesta och förbättrad farled till Karlskrona är viktiga exempel.

Planförslaget går nu ut på remiss till berörda instanser. Remissynpunkter kommer att lämnas till regeringen, som förväntas fastställa planen under våren 2018.

Läs nationell plan i sin helhet via nedanstående länk.