Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sol och värme satte krokben för tågtrafiken

Maj var en tuff månad för tågresenärerna i Skåne. Det visar färsk statistik från Trafikverket.

Under maj inträffade ovanligt många störningar i tågtrafiken i Skåne, med flertal förseningar på södra stambanan, som följd. Elfel, solkurvor och nedrivna kontaktledningar var några av orsakerna. Vädret och värmen tillsammans med avsaknad av regn innebar dessutom en mycket stor brandrisk.

Statistiken för punktligheten för persontågen i hela Sverige visade under maj månad 85,2 procent, vilket är 4,5 procent lägre än för april 2018.

De stationer i Skåne som drabbades mest var

  • Malmö 83 procent punktlighet (april 88,6 procent)
  • Helsingborg 81,2 procent punktlighet (april 88,6 procent)
  • Hässleholm 80,5 procent punktlighet (april 84,6 procent)
  • Lund 80 procent punktlighet (april 86,4 procent)

Däremot visade hela trafikområde Syd (Skåne, Blekinge och Småland) en punktlighet på 89,3 procent, som i princip innebär att 9 av 10 tåg kom fram i tid.

Trafikverket förstår att förseningar, delinställda tågavgångar och omledning av tågtrafik skapar frustration hos både de som reser kollektivt och för dem som ansvarar för transporter av både resenärer och gods. Därför arbetar Trafikverket tillsammans med andra aktörer kontinuerligt och intensivt för att minimera riskerna för oplanerade stopp. Näst efter säkerhet är punktlighet den viktigaste frågan.

- Det är viktigt att komma ihåg att resandet med tåg är ett mycket säkert sätt att ta sig fram, men vi är medvetna om att åtgärder behöver göras både nu och på lång sikt för att förbättra och stärka järnvägsanläggningen. Vi arbetar aktivt med att åtgärda de brister vi ser och som kan påverka punktligheten, säger Kenneth Fridolin, chef Trafikledningsområde Syd, Trafikverket

Trafikverket genomför åtgärder för att minimera störningar

- Vi har sett över tillgången av reservdelar som är kritiska för strömförsörjningen. Vi har också omfördelat arbetsinsatserna för det pågående arbetet med upprustningen av kontaktledningar. Detta för att minska eventuella störningar som kopplar till det pågående upprustningsarbetet, berättar Kenneth Fridolin.

Nationell plan ger ökade anslag till järnvägsunderhåll

- Det är ingen hemlighet att underhållet historiskt har varit eftersatt. Regeringen har nu anslagit mer pengar till järnvägsunderhåll och det kommer att innebära att vi förhoppningsvis kan öka takten för att stegvis rusta upp järnvägen. Arbetet är påbörjat, men det kommer att ta tid, säger Kenneth Fridolin.

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Punktlighetsmått:
Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik. Mer information på Trafikanalys webbplatsMåttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell.